Erasmus+ Nauczyciele

RSS

CIEK-ave

Celem projektu CIEK-ave jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na problem deficytu wody na Ziemi, roli wody w środowisku i gospodarce oraz w życiu codziennym, Projekt obejmuje też kwestie niewłaściwego gospodarowania nią, sposoby jej odzyskiwania i przywracania środowisku po procesach technologicznych. Ma na celu budowanie w ludziach poczucia świadomości, że woda jest dobrem wyczerpywalnym, i że postępując mądrze możemy zapewnić sobie jej niekończący się strumień. Uświadomienie problemu wyczerpywania się zasobów wody słodkiej, jak i wypracowanie poczucia współodpowiedzialności za środowisko będą sprzyjać racjonalnemu gospodarowaniu zasobami hydrosfery.

»
1102
0
0
30 maja 2020 »

Me and my country

Pani Anna Czerwik, nauczycielka języka angielskiego założyła międzynarodowy projekt eTwinning we współpracy z partnerami z Chorwacji, Hiszpanii i Turcji. Jest to projekt kulturowy, dzięki któremu uczniowie poznają tradycje, zwyczaje, kuchnie, geografię i sztukę pozostałych krajów, Będzie to okazja do komunikowania się w języku angielskim i korzystania z narzedzi TIK.

Link do projektu.

»
968
0
0
29 maja 2020 »

Zdobywamy Układ Słoneczny

Projekt "Zdobywamy Układ Słoneczny" ma na celu rozwijanie u uczniów zainteresowania w zakresie fizyki i astronomii z wykorzystaniem podstaw geometrii i algebry. Opiera się na współpracy nauczycieli fizyki, matematyki i języka angielskiego. W trakcie jego trwania uczniowie zdobywają podstawową wiedzę z zakresu fizyki związaną z budową Układu Słonecznego, Drogi Mlecznej i całego Wszechświata. Przybliżane są też zasady ruchu orbitalnego ciał, sposoby rozchodzenia się światła w przestrzeni oraz zasady rządzące rozchodzeniem się światła (uginanie, rozpraszanie, tor promieni świetlnych). Duży nacisk położony jest na zrozumienie przez uczniów wspólnej natury różnych form promieniowania elektromagnetycznego.

Równocześnie rozwijane będą umiejętności kreatywne: nieszablonowe myślenie, przybliżanie a także skalowanie modeli z zachowaniem tych samych stosunków odległości.

Wszystkie prace uczniowie będą wykonywali w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, co pozwoli im na rozszerzenie i praktyczne wykorzystanie słownictwa angielskiego związanego fizyką, astronomią i matematyką, zdobytego w czasie trwania programu.

Zajęcia będą wspomagane TIK przez użycie aplikacji typu planetarium, np.: KStars, Stellarium, bazy danych obiektów astronomicznych: Virtual Observatory.

»
1013
1
0
23 maja 2020 »

I Ogólnopolski Konkurs "Energia a Środowisko"

Z powodu pandemii tego konkursu też się nie udało przeprowadzić zgodnie z założeniami. Być może, w przyszłej edycji konkurs będzie cieszył się większym zainteresowaniem. Gratulujemy uczniom i ich opiekunom, którzy nadesłali prace konkursowe.

Szkoła średnia, kategoria komiks

I miejsce - Julia Chocaj - Liceum Akademickie Da Vinci w Poznaniu

Szkoła podstawowa, kategoria komiks

I miejsce  - Stanisław Goncerzewicz - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

II miejsce - Jakub Grochala - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi

Szkoła podstawowa, kategoria animacja w Scratchu

I miejsce - Mikołaj Modzelewski - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi

II miejsce - Maciej Starost - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi

Konkurs był realizowany poprzez wydarzenie na eTwinning Live.

»
1602
1
0
21 maja 2020 »

CLIL w przedmiotach zawodowych związanych z branżą OZE i z ochroną środowiska

Projekt będzie polegał na współpracy nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych z branży OZE, przedmiotów związanych z ochroną środowiska oraz nauczycieli języków obcych w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych, które zostaną wykorzystane w celu doskonalenia:
- umiejętności językowych uczniów szkół zawodowych,
- umiejętności językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych,
- korelacji wiedzy zawodowej i języka obcego zawodowego.

Projekt zakłada powstanie bazy scenariuszy lekcji realizowanych metodą CLIL, materiałów dydaktycznych w postaci arkuszy ćwiczeniowych, kart pracy, materiałów dla uczniów itp., z której będą mogli korzystać nauczyciele uczestniczący w projekcie.

Projekt założony przez Panią Elżbietę Lesińską ze współzałożycielem Panem Grzegorzem Śmigielskim z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie.

»
1002
1
1
21 maja 2020 »

Environmental pollution research at school

W grudniu 2019 roku wystartowaliśmy z kolejnym projektem w ramach programu Erasmus+, Wymiana Dobrych Praktyk. Projekt nosi tytuł „Environmental pollution research at school” (Badanie zanieczyszczeń środowiska w szkole). Tym razem dołączyliśmy, jako szkoła partnerska, do projektu realizowanego przez Virgo Sapientiae Institut z Belgii. W projekcie oprócz Belgii udział biorą szkoły z Turcji, Hiszpanii, Słowenii. Projektem są objęte zawody: technik technologii chemicznej oraz technik ochrony środowiska.

Ponieważ każda szkoła boryka się w swoim regionie z zanieczyszczeniem środowiska i ma doświadczenie z badaniami w konkretnym obszarze przydatne będzie wzajemne uczenie, jak każda szkoła pracuje nad tym problem. Celem naszego projektu jest inspirowanie do doskonałości w nauczaniu poprzez innowacyjne metody nauczania i narzędzia w kontekście środowiskowym.

W naszym projekcie bezpośrednio weźmie udział po 12 nauczycieli i 15 uczniów z każdej szkoły partnerskiej.

»
2091
1
0
20 maja 2020 »

Warsztaty o Europassie

W celu zwiększenia kompetencji uczniów i studentów, a także ich świadomości o korzyściach z uzyskania certyfikatu Europass nauczyciele dzielili się doświadczeniami z wdrażania poznanych metod oraz wypracowanymi dobrymi praktykami za pomocą szeregu zaplanowanych działań. Prowadzono szeroko zakrojoną akcję promocyjną warsztatów, informacje o możliwości uzyskania certyfikatów Europass, a tym samym podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych, były cyklicznie przekazywane uczniom przez nauczycieli, jak również stale za pomocą prezentacji multimedialnej wyświetlanej na telewizorze na głównym korytarzu szkoły. Podczas „Dni Otwartych” przeprowadzono promocję programu za pomocą warsztatów skierowanych zarówno do uczniów jak i kandydatów, aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, a równocześnie pokazać wsparcie i zaangażowanie jakie Szkoła daje uczniom chcącym podnosić swoje kwalifikacje m.in. za pomocą programów europejskich. Część zajęć, w związku z zaistniałą sytuacją pandemii odbywała się zdalnie, a uczniowie brali udział w warsztatach za pomocą aplikacji „Zoom”, mimo zmienionej formy przekazu udało się zrealizować wszystkie zaplanowane treści.

»
1030
14
1
19 maja 2020 »

Projekt "Zaproś mnie na swoje urodziny"

W projekcie uczestniczą uczniowie pierwszej klasy szkoły średniej oraz siódmej szkoły podstawowej. Uczniowie wykonują słowniki tematyczne dotyczące świętowania urodzin oraz zapoznają się ze sposobem świętowania urodzin w krajach niemieckojęzycznych. Wykonują również dowolną metodą zaproszenia urodzinowe, tworzą samodzielnie tekst zaproszenia i wysyłają je do wybranych kolegów.

»
933
1
1
15 maja 2020 »

Projekt "Ochrona Środowiska"

Projekt ma na celu poznanie środowiska przyrodniczego i uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia naturalnego środowiska, w którym zamieszkują. Celem jest wskazanie realnych zagrożeń np. poprzez gatunki flory i fauny, które są rzadkie lub już nie występują w naturalnym środowisku. Zajęcia prowadzone z elementami metody CLIL – zintegrowanej nauki języka obcego i przedmiotu ochrony środowiska i urozmaicane technologiami informacyjno – technologicznymi (TIK). Po zakończeniu projektu, uczniowie będą mieć świadomość, że ich działania mają także wpływ na stan środowiska naturalnego. Będą podejmować różnorodne akcje np.: segregacji śmieci, organizować happeningi w miejscu zamieszkania, prowadzić akcje zachęcające innych do zatrzymania degradacji środowiska naturalnego. Będą promować akcje świadomej segregacji śmieci oraz poznawać korzyści recyklingu. Projekt założony przez Panią Wioletę Niedostatkiewicz w ramach projektu "Nowoczesny nauczyciel - świadomy Europejczyk".

»
1003
1
1
15 maja 2020 »

Lekcja gier i zabaw

W ramach warsztatów z grami w języku angielskim, zostały przeprowadzone 3 różne gry językowe, w których uczestnicy musieli wykazać się przede wszystkim współpracą aby osiągnąć zamierzony cel. Każda gra była zupełnie inna dzięki czemu warsztaty były dynamiczne i mocno aktywizujące. Grający poza utrwaleniem słownictwa mieli możliwość ciągłej komunikacji w języku angielskim, a dzięki podziałowi na grupy każdy uczestnik, nie zważając na swój poziom językowy, mógł uczestniczyć w zabawie. Ostatnia gra - quiz kulturowy w niewielkim stopniu sprawdzał ogólną wiedzę na temat Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu można było się przekonać, że warto uczyć się języków.

»
7013
0
2
15 maja 2020 »
Wszystkich rekordów: 74
1 2 3 4 5 6 7 8 dalej » Skocz do:
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone