Erasmus+ Nauczyciele

Erasmus+ Nauczyciele 30 maja 2020 wyświetleń: 810

CIEK-ave

Celem projektu CIEK-ave jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na problem deficytu wody na Ziemi, roli wody w środowisku i gospodarce oraz w życiu codziennym, Projekt obejmuje też kwestie niewłaściwego gospodarowania nią, sposoby jej odzyskiwania i przywracania środowisku po procesach technologicznych. Ma na celu budowanie w ludziach poczucia świadomości, że woda jest dobrem wyczerpywalnym, i że postępując mądrze możemy zapewnić sobie jej niekończący się strumień. Uświadomienie problemu wyczerpywania się zasobów wody słodkiej, jak i wypracowanie poczucia współodpowiedzialności za środowisko będą sprzyjać racjonalnemu gospodarowaniu zasobami hydrosfery.

aktualizowano: 2020-06-07
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone