Projekty Unijne

RSS

Potwierdzenie przyznania Akredytacji Erasumsa w sektorze VET

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała naszej szkole Akredytację Erasmusa 2020-1-PL01-KA120-VET-095752 w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Obowiązuje ona od 1.03.2021 do 31.12.2027. Akredytacja Erasmus+ jest potwierdzeniem, że dotychczasowe projekty były realizowane na wysokim poziomie jakości. Ponadto daje stałą możliwość ich realizacji w latach 2021-2027, akredytacja stanowi jakby „biletu wstępu do programu” lub jest rodzajem stałego członkostwa w programie.

W ramach sektora VET – Kształcenie i szkolenia zawodowe, zaplanowano kilka mobilności dla grup uczniów, którzy odbędą zagraniczne staże zawodowe w obrębie kraju Unii Europejskiej. Uczniowie będą rekrutowani z trzech kierunków kształcenia: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik technologii chemicznej i technik turystyki na obszarach wiejskich. Mobilność będzie trwać 4 tygodnie, a uczniom towarzyszyć będzie 2 opiekunów.

Z powodu pandemii szkoła wnioskowała o środki finansowe dopiero w lutym 2022. Wielkość dofinansowania projektu o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061529 wynosi 54082 Euro, okres realizacji obejmuje od 01.06.2022-31.08.2023, z możliwością przedłużenia o kolejne 5 miesięcy realizacji.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i jej regulaminu są publikowane na stronie projektu, w dzienniku Librus oraz w gablotach szkoły.

Koordynatorem projektu jest pani dr inż. Agnieszka Raducka.

»
306
1
0
25 września 2022 »

Podsumowanie projektu

W dniu 13 grudnia 2021r. został rozliczony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie projekt „Podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów współczesnego rynku pracy w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia” realizowany w okresie 01.01.2020r. – 30.09.2021r.

»
686
1
0
20 grudnia 2021 »

Environmental pollution research at school

W grudniu 2019 roku wystartowaliśmy z kolejnym projektem w ramach programu Erasmus+, Wymiana Dobrych Praktyk. Projekt nosi tytuł „Environmental pollution research at school” (Badanie zanieczyszczeń środowiska w szkole). Tym razem dołączyliśmy, jako szkoła partnerska, do projektu realizowanego przez Virgo Sapientiae Institut z Belgii. W projekcie oprócz Belgii udział biorą szkoły z Turcji, Hiszpanii, Słowenii. Projektem są objęte zawody: technik technologii chemicznej oraz technik ochrony środowiska.

Ponieważ każda szkoła boryka się w swoim regionie z zanieczyszczeniem środowiska i ma doświadczenie z badaniami w konkretnym obszarze przydatne będzie wzajemne uczenie, jak każda szkoła pracuje nad tym problem. Celem naszego projektu jest inspirowanie do doskonałości w nauczaniu poprzez innowacyjne metody nauczania i narzędzia w kontekście środowiskowym.

W naszym projekcie bezpośrednio weźmie udział po 12 nauczycieli i 15 uczniów z każdej szkoły partnerskiej.

»
2111
1
0
20 maja 2020 »

Uczniowie zbadają stan środowiska

To już kolejny projekt unijny w naszej szkole, ale po raz pierwszy realizowany we współpracy z aż pięcioma europejskimi szkołami technicznymi. Głównym celem projektu będzie zbadanie zanieczyszczenia środowiska naturalnego w ramach partnerstwa strategicznego (akcja KA.201). Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ , a jego realizacja potrwa do 31.03.2022r.

»
1602
5
0
29 lutego 2020 »

Nauka tańca irlandzkiego

Uczniowie trzeciej klasy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na praktykach w Irlandii.

»
2899
38
0
29 kwietnia 2018 »

Farma wiatrowa NORDEX ENERGY OOLA ENTERPRISE CENTRE C.O LIMERICK

Uczniowie trzeciej klasy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na praktykach w Irlandii.

»
3334
26
0
29 kwietnia 2018 »

Finał projektu zagranicznych staży zawodowych

Informujemy, że 30.06.2018r. kończy się projekt "Podniesienie kwalifikacji zawodowych szansą na sukces zawodowy". Wszystkie cztery grupy wyjazdowe zrealizowały staże zagraniczne w Irlandii zgodnie z założeniami projektu. Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. W związku z powyższym Dyrekcja ZS nr 2 wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych podjęła decyzję o rozpoczęciu przygotowań do napisania takiego projektu dla następnych klas z zawodów: technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik ochrony środowiska, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik turystyki wiejskiej, technik budownictwa wodnego, technik inżynierii środowiska i melioracji. Tym samym zachęcamy młodzież naszej szkoły do aktywnej nauki języka angielskiego i niemieckiego.

»
2710
7
2
27 czerwca 2018 »

Wizyta studyjna w Hydroelektrowni Andacrusha

Nasi uczniowie, odbywający praktyki zagraniczne w Irlandii zapoznawali się z urzędzeniami i budowlami hydrotechnicznymi elektrowni wodnej. Mieli  okazję obserwować pracę hydrozespołów i urządzeń sterujących również wewnątrz hali maszyn.

»
2592
9
0
17 kwietnia 2018 »
Wszystkich rekordów: 53
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone