Akredytacja Erasmusa VET 2021-2027

Akredytacja Erasmusa VET 2021-2027 25 września 2022 wyświetleń: 319

Potwierdzenie przyznania Akredytacji Erasumsa w sektorze VET

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała naszej szkole Akredytację Erasmusa 2020-1-PL01-KA120-VET-095752 w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Obowiązuje ona od 1.03.2021 do 31.12.2027. Akredytacja Erasmus+ jest potwierdzeniem, że dotychczasowe projekty były realizowane na wysokim poziomie jakości. Ponadto daje stałą możliwość ich realizacji w latach 2021-2027, akredytacja stanowi jakby „biletu wstępu do programu” lub jest rodzajem stałego członkostwa w programie.

W ramach sektora VET – Kształcenie i szkolenia zawodowe, zaplanowano kilka mobilności dla grup uczniów, którzy odbędą zagraniczne staże zawodowe w obrębie kraju Unii Europejskiej. Uczniowie będą rekrutowani z trzech kierunków kształcenia: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik technologii chemicznej i technik turystyki na obszarach wiejskich. Mobilność będzie trwać 4 tygodnie, a uczniom towarzyszyć będzie 2 opiekunów.

Z powodu pandemii szkoła wnioskowała o środki finansowe dopiero w lutym 2022. Wielkość dofinansowania projektu o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061529 wynosi 54082 Euro, okres realizacji obejmuje od 01.06.2022-31.08.2023, z możliwością przedłużenia o kolejne 5 miesięcy realizacji.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i jej regulaminu są publikowane na stronie projektu, w dzienniku Librus oraz w gablotach szkoły.

Koordynatorem projektu jest pani dr inż. Agnieszka Raducka.

aktualizowano: 2022-09-25
Wszystkich rekordów:
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone