Akredytacja Erasmusa VET 2021-2027

RSS

Wyniki rekrutacji do projektu

Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę kandydatów aplikujących o udział w mobilności. W dniu 30 lsitopada wyniki naboru wywieszono w gablotce szkolnej z informacjami nt. praktyk zawodowych.

»
21
1
1
30 listopada 2022 »

Wyniki konkursu Plansza edukacyjna

Wyłoniono laureatów szkolnego konkursu Plansza Edukacyjna, zorganizowanego w ramach Erasmus Days. Uczniowie wykonali plansze z obrazkami, które podpisali terminami zawodowymi w języku polskim, angieslkim, niemieckim i hiszpańskim. Pierwsze miejsce zajął Ernest Bany, IIm - Gracjan Ciechanowski, IIIm - Sara Stanżewska i Kornelia Zenkowska. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

»
72
9
1
25 października 2022 »

Spotkanie informacyjne z uczniami

W dniu 20 października 2022 koordynator porjektu - Agnieszka Raducka, spotkała się z uczniami klas 4 P_CH i 4 P E/T, w celu zapoznania ich z regulaminem i harmonogramem rekrutacji. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań odnośnie kryteriów rekrutacji a także warunków wzięcia udziału w mobilności. Rozdano uczniom formularze aplikacyjne. 

»
19
0
0
30 listopada 2022 »

Nabór do projektu Erasmus+ VET

W dniu 20 października 2022 roku odbyło się spotkanie organizacyjne z uczniami klas czwartych szkoły ponadpodstawowej zawodów: technik technologii chemicznej, technik turystyki na obszarach wiejskich oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Na spotkaniu zapoznano uczniów z regulaminem rekrutacji i rozdano formularze zgłoszeniowe. Była też sesja pytań i odpowiedzi.

»
192
1
2
20 października 2022 »

Potwierdzenie przyznania Akredytacji Erasumsa w sektorze VET

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała naszej szkole Akredytację Erasmusa 2020-1-PL01-KA120-VET-095752 w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Obowiązuje ona od 1.03.2021 do 31.12.2027. Akredytacja Erasmus+ jest potwierdzeniem, że dotychczasowe projekty były realizowane na wysokim poziomie jakości. Ponadto daje stałą możliwość ich realizacji w latach 2021-2027, akredytacja stanowi jakby „biletu wstępu do programu” lub jest rodzajem stałego członkostwa w programie.

W ramach sektora VET – Kształcenie i szkolenia zawodowe, zaplanowano kilka mobilności dla grup uczniów, którzy odbędą zagraniczne staże zawodowe w obrębie kraju Unii Europejskiej. Uczniowie będą rekrutowani z trzech kierunków kształcenia: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik technologii chemicznej i technik turystyki na obszarach wiejskich. Mobilność będzie trwać 4 tygodnie, a uczniom towarzyszyć będzie 2 opiekunów.

Z powodu pandemii szkoła wnioskowała o środki finansowe dopiero w lutym 2022. Wielkość dofinansowania projektu o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061529 wynosi 54082 Euro, okres realizacji obejmuje od 01.06.2022-31.08.2023, z możliwością przedłużenia o kolejne 5 miesięcy realizacji.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i jej regulaminu są publikowane na stronie projektu, w dzienniku Librus oraz w gablotach szkoły.

Koordynatorem projektu jest pani dr inż. Agnieszka Raducka.

»
82
1
0
25 września 2022 »
Wszystkich rekordów: 5
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone