SET - Sun Energy Team

SET - Sun Energy Team 13 stycznia 2015 wyświetleń: 7680

SET - Sun Energy Team

KONKURS "POSTAW NA SŁOŃCE"

W październiku 2014 roku w szkole powstał uczniowski zespół konkursowy pod nazwą SET- Sun Energy Team.

W związku z chęcią szerzenia wiedzy o ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII oraz zdobywania nowych doświadczeń zespół podjął próbę realizacji zadań projektowych obejmujących trzy etapy konkursu "Postaw na Słońce" dla szkół ponadgimnazjalnych - I edycja (2014/2015).

kolo

W etapie pierwszym, czyli ENERGII SŁOŃCA DLA SZKOŁY należało m.in.:

 1. Zbudować szkolny zespół konkursowy.

 2. Zdobyć wiedzę na temat źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej.

 3. Obliczyć zużycie energii przez budynek szkolny oraz określić sposób jej oszczędzania.

 4. Obliczyć uciążliwość dla środowiska budynku szkolnego – emisja CO2 i jej kompensację ekologiczną.

 5. Zdobyć wiedzę na temat fotowoltaiki.

 6. Dobrać system modułów fotowoltaicznych adekwatnego do zapotrzebowania energetycznego   w naszym przypadku dwóch szkolnych sal komputerowych.

 7. Przeprowadzić uproszczoną kalkulację ekonomiczną dla mikroinstalacji fotowoltaicznej zaopatrującej w energię szkolne sale komputerowe.

 8. Promować OZE i fotowoltaikę w środowisku szkolnym w formie plakatów, gazetki szkolnej, informacji na stronie internetowej i ulotek.

 9. Wykonać prezentację na podstawie wszystkich wykonanych zadań i zapoznać z nią jak największą ilość uczniów.

 10. Zaprezentować wyniki audytu energetycznego budynku szkolnego Dyrektorowi szkoły.

 

 W marcu oceniono raport z I etapu i wówczas grupa SET zajęła 1 miejsce.

 

zespol

W drugim etapie dotyczącym ENERGII SŁOŃCA DLA DOMU wykonano zadania związane z:

 1. Pozyskaniem do współpracy właścicieli domów jednorodzinnych.
 2. Przeprowadzeniem zmian w strukturze zespołu.
 3. Obliczeniem zapotrzebowania energetycznego budynku mieszkalnego.
 4. Obliczeniem emisji CO2 i jej kompensacji.
 5. Obliczeniem wielkości systemu fotowoltaicznego i oszczędności z jego zastosowania.
 6. Przeprowadzeniem apelu szkolnego dla kolegów i koleżanek ze szkoły.
 7. Spotkaniem, wręczeniem i omówieniem wykonanych projektów u właścicieli domów.

 

W czerwcu 2015 r. oceniono raport z II etapu i grupa SET zajęła tym razem 7 miejsce.


Od maja trwał III etap, czyli "ZARABIAJ NA SŁOŃCU". Zadania w tym etapie polegały na:

 1. Organizacji konferencji lokalnej dla właścicieli domów jednorodzinnych, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, urzędów i zakładów pracy.
 2. Przeprowadzeniu konferencji lokalnej, zaproszeniem gości i prelegentów - ekspertów do prelekcji oraz udokumentowaniem przebiegu konferencji.
 3. Prowadzeniu kampanii promujących energię odnawialną i mikroinstalację OZE.
 4. Wykonaniu dokumentacji z przeprowadzonej kampanii promującej ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.

4 sierpnia 2015 roku ogłoszono końcowe wyniki konkursu "POSTAW NA SŁOŃCE".

Zespół SET - Sun Energy Team zdobył Pierwszą Nagrodę Główną oraz dodatkowo premię lotną.


Mamy nadzieję, że nasze działania konkursowe:

 • zwiększą świadomość młodzieży o potrzebie stosowania odnawialnych źródeł energii,
 • zainteresują społeczność lokalną różnymi sposobami pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej, pochodzącej z energii wiatru, słońca, wody, wodoru, czy też biomasy i biogazu albo ciepła ziemi,
 • zareklamują odnawialne źródła energii wśród dorosłych, urzędników, pracodawców, właścicieli domów jednorodzinnych i przedstawicieli wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych,
 • będą refleksją nad stanem środowiska nas otaczającego oraz zmobilizują młodzież do podjęcia decyzji o korzystaniu z ekologicznych źródeł energii,
 • zachęcą do prób skorzystania z programu finansowanie instalacji, aby zostać PROSUMENTEM.

 

PROSUMENT - OSOBA FIZYCZNA, KTÓRA POZYSKUJE ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ LUB CIEPLNĄ I ELEKTRYCZNĄ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, ZUŻYWA JĄ NA WŁASNE POTRZEBY A NADWYŻKI ODSPRZEDAJE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

 

ost. aktualizacja: 2016-04-26
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone