Erasmus+ Nauczyciele

Erasmus+ Nauczyciele 20 maja 2020 wyświetleń: 2128

Environmental pollution research at school

W grudniu 2019 roku wystartowaliśmy z kolejnym projektem w ramach programu Erasmus+, Wymiana Dobrych Praktyk. Projekt nosi tytuł „Environmental pollution research at school” (Badanie zanieczyszczeń środowiska w szkole). Tym razem dołączyliśmy, jako szkoła partnerska, do projektu realizowanego przez Virgo Sapientiae Institut z Belgii. W projekcie oprócz Belgii udział biorą szkoły z Turcji, Hiszpanii, Słowenii. Projektem są objęte zawody: technik technologii chemicznej oraz technik ochrony środowiska.

Ponieważ każda szkoła boryka się w swoim regionie z zanieczyszczeniem środowiska i ma doświadczenie z badaniami w konkretnym obszarze przydatne będzie wzajemne uczenie, jak każda szkoła pracuje nad tym problem. Celem naszego projektu jest inspirowanie do doskonałości w nauczaniu poprzez innowacyjne metody nauczania i narzędzia w kontekście środowiskowym.

W naszym projekcie bezpośrednio weźmie udział po 12 nauczycieli i 15 uczniów z każdej szkoły partnerskiej.

We started a new project entitled „Environmental pollution research at school” which is coordinated by Virgoo Sapientiae Institut in Belgium. Along with others schools from Spain, Turkey and Slovenia  we are trying to achieve set in the project goals. The project involves students from chemical technology and environmental protection technician classes.

As each partnering school is confronted with environmental pollution in the region and has

experience in research on a specific topic it will be usefull to learn from each other how each school is working on the problem. The aim of our project is to inspire excellence in teaching through innovative teaching methods and tools in an environmental context.

In total 12 teachers and 15 students of every partnering school will be participating directly in this international project.

aktualizowano: 2020-05-21
Wszystkich rekordów:
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone