Projekty Unijne

Projekty Unijne 29 lutego 2020 wyświetleń: 1620

Uczniowie zbadają stan środowiska

To już kolejny projekt unijny w naszej szkole, ale po raz pierwszy realizowany we współpracy z aż pięcioma europejskimi szkołami technicznymi. Głównym celem projektu będzie zbadanie zanieczyszczenia środowiska naturalnego w ramach partnerstwa strategicznego (akcja KA.201). Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ , a jego realizacja potrwa do 31.03.2022r.

W Zespole Szkół nr 2 im. W. Orkana w Szczecinie od stycznia 2020 ruszył międzynarodowy projekt „Environmental pollution research at school” w ramach akcji KA. 201.Partnerstwo strategiczne w sektorze Edukacja szkolna. W projekcie biorą udział uczniowie ze szkół technicznych z Belgii (dwie szkoły), Turcji, Hiszpanii, Polski i Słowenii. Dziesięcioro uczniów z każdego kraju pod opieką dwóch nauczycieli zawodu będzie badało poszczególne komponenty środowiska. W każdym z krajów przeprowadzone zostaną warsztaty i analizy laboratoryjne dotyczące stanu różnych komponentów środowiska. Przed młodzieżą stoi ambitne zadanie zbadania zanieczyszczeń wody w Belgii, zanieczyszczeń powietrza w Hiszpanii, zanieczyszczenia gleby w Polsce, poziomu hałasu w Turcji i oceny gospodarki odpadami komunalnymi w Słowenii oraz szereg towarzyszących warsztatów. Grupy będą się spotykać na 10 dni średnio co pięć miesięcy.

Uczniowie ZS 2 wezmą udział w czterech warsztatach zagranicznych a piąte zorganizują u siebie. W ramach polskiego spotkania przeprowadzone zostaną badania jakościowe wody w jeziorze Dąbie oraz składu fizykochemicznego i granulometrycznego gleby w wybranych miejscach pomiarowych. Młodzież odwiedzi też Ogród Dendrologiczny w Przelewicach i wykona zadania z karty pracy w ramach Outdoor Education. Dodatkową aktywnością będą pomiary odorymetryczne we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Ta część odbędzie się w marcu 2021.

Uczniowie w wyniku realizacji projektu wzbogacą swoją świadomość ekologiczną, zdobędą wiedzę o komponentach środowiska, rozwiną umiejętności w zakresie nowoczesnych technik laboratoryjnych i standardów panujących w krajach europejskich. Udział w projekcie przyczyni się do wzrostu kompetencji językowych i kulturalnych. Praca w międzynarodowym zespole spowoduje wzrost kompetencji społecznych.

Zapraszamy do śledzenia przebiegu projektu. Wszystkie wydarzenia opublikujemy w zakładce „projekty unijne’ na zs2.szczecin.pl.

 

Agnieszka Raducka

aktualizowano: 2020-02-29
Wszystkich rekordów:
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone