Erasmus+ Nauczyciele

RSS

Es ist nicht immer leicht, ich zu sein.

Lekcja otwarta języka niemieckiego przeprowadzona została przez Panią Agnieszkę Chromiec-Sęk. Piosenkę "Es ist nicht immer leicht ich zu sein" Wise Guysa zastosowano do przećwiczenia gramatyki, a dokładnie KonjunktivII. Komplet ćwiczeń, słowniczek i scenariusz lekcji w załącznikach.

Projekt "Nowoczesny nauczyciel - świadomy Europejczyk".

»
713
1
8
10 marca 2020 »

CLIL a instrukcja obsługi pompy ciepła

Lekcja z eksploatacji systemów energetyki odnawialnej, która odbyła się w klasie 3E w dniu 2 marca 2020r. Uczniowie tłumaczyli instrukcję pompy ciepła i wypisywali uszkodzenia oraz usuwanie usterek w pracy pompy ciepła.

»
645
8
2
5 marca 2020 »

Lekcja otwarta języka niemieckiego dla klasy III technikum

Lekcja otwarta z zastosowniem filmu "Annie&Bo".

»
755
1
7
4 marca 2020 »

Im Restaurant bestellen.

Uczniowie klas pierwszych przygotowali w ramach pracy projektowej filmy przedstawiające temat "W restauracji" Dla młodych reżyserów, aktorów i scenarzystów było to trudne zadanie, tym bardziej, że przygotowali je w języku niemieckim. Gratulujemy pomysłów. 

»
765
0
1
4 marca 2020 »

Polecenia rysunkowe AutoCAD w języku angielskim

W marcu 2020r. wśród uczniów klas pierwszych, którzy uczą się podstaw rysunku technicznego i programu AutoCAD przeprowadzono ćwiczenie z zastosowaniem CLIL. Uczniowie musieli dopasować komendy programu AutoCAD w języku polskim do komend w języku angielskim. W załączniku karta pracy i scenariusz lekcji. Lekcja przeprowadzona przez Panią Agnieszkę Raducką.

»
810
7
2
1 marca 2020 »

Miareczkowanie alkacymetryczne w języku angielskim

28 lutego zajęcia z Wykorzystywania technik laboratoryjnych w klasie II CH, prowadzone przez dra Sławomira Westerlicha, odbywały się w nietypowy sposób. Zajęcia prowadzone były w większości w języku angielskim. Tematem lekcji było miareczkowanie alkacymetrycznego (acydymetryczne i alkalimetryczne). Początkowy etap lekcji polegał na wprowadzeniu podstawowego słownictwa anglojęzycznego dotyczącego analizy miareczkowej, a następnie Kuba Gacałek przeprowadził pokazowe miareczkowanie wraz z jego omówieniem w języku angielskim. Uczniowie mogli na własnej skórze przekonać się czym jest metoda zintegrowanego kształcenia językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

»
690
7
1
1 marca 2020 »

Lekcja otwarta Pani Wicedyrektor

22 stycznia 2020 roku uczniowie klasy III TKŚ w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich wzięli udział w lekcji otwartej prowadzonej przez Panią Ewę Skotnicką z zastosowaniem metody CLIL i techniki TIK.– „Ucho narząd słuchu i równowagi”

Jako pomoc dydaktyczną użyto filmów w języku angielskim:

·          Słuch człowieka 

·          "3D Human Ear"

Następnie uczniowie mieli za zadanie narysować drogę fal dźwiękowych i uzupełnić karty pracy w oparciu o przeprowadzone doświadczenie oraz wiedzę zdobytą na lekcji.

»
752
1
3
2 lutego 2020 »

Lekcja dokumentacji technicznej z zastosowaniem metody CLIL i TIK

Agnieszka Raducka w dniu 27 lutego przeprowadziła lekcję z zastosowaniem metody CLIL i techniki TIK. W lekcji wzięli udział ucnziowie II klasy technik technologii chemicznej. Uczniowie tłumaczyli fragmenty tekstu w języku angielskim na temat "materiałów konstrukcyjnych ruru hydraulicznych", następnie opracowywali referat i wypisywali kluczowe słówka. Aby utrwalić słowa w języku angielskim przeprowadzono Quiz w Kahoot. W załączeniu przykładowe prace uczniów i scenariusz zajęć.

»
786
5
5
1 marca 2020 »

Sprawozdanie Pani Skotnickiej i Pani Nowak w języku angielskim

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją w języku angielskim.

»
631
18
0
12 lutego 2020 »

Lekcja CLIL na chemii

"Roztwory, czyli mieszaniny substancji i zol jako przykład koloidu" to temat lekcji z 2 lutego 2020, podczas której obok ćwiczeń laboratoryjnych zastosowano metodę CLIL. Uczniowie 2 klasy technika technologii chemicznej pod opieką Pani Profesor Katarzyny Wakuły przeprowadzili doświadczenia i zaobserwowali jak zachowują się tego rodzaju mieszaniny. Scenariusz lekcji i dwie przykładowe prace dodano w załącznikach.

»
19778
5
3
2 lutego 2020 »
Wszystkich rekordów: 74

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone