Projekty zakończone

Projekty zakończone 12 listopada 2011 wyświetleń: 2339 Dubojski

„NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA W ZACHODNIOPOMORSKIM NA BIS”

Projekt realizowany w ramach EFS PO Kapitał Ludzki w Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół Nr 2 w Szczecinie na zasadach współpracy potwierdzonej zawarciem umowy, przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Ośrodek doskonalenia Kadr w Szczecinie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Działanie 9.2 „Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”

• 17 beneficjentów (zawód technik ochrony środowiska)
• Zajęcia w zakresie szkolenia i egzaminu na uprawnienia energetyczne
• Przebieg i sposób realizacji uzgodniono Dyrektorem ZS Nr 2 i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Ośrodek doskonalenia Kadr w Szczecinie
• Czas trwania i realizacja zajęć od stycznia 2011 do lutego 2011


koordynator z ramienia SIiTMP – Andrzej Zych
koordynator – z ramienia szkoły : Henryka Surma

aktualizowano: 2011-11-12
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone