Projekty zakończone

Projekty zakończone 12 listopada 2011 wyświetleń: 2317 Dubojski

„MOJA SZKOŁA – MOJĄ SZANSĄ”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”


• 80 beneficjentów
• Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego
• Zajęcia specjalistyczne dla uczniów z dyskalkulią
• Przebieg i sposób realizacji uzgodniono z Dyrektorem Szkoły
• Czas trwania od 1 listopada 2009 do 31 stycznia 2011, realizacja zajęć od 1 marca 2010 do 31 grudnia 2010


Program zakończono 31 stycznia 2011 roku, zajęcia zakończono 31 grudnia 2010 roku. Rozliczony w całości.

aktualizowano: 2011-11-12
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone