1247newsy BiblioBoXX | Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

BiblioBoXX

BiblioBoXX 20 marca 2017 wyświetleń: 982

Polsko-niemieckie spotkanie ekspertów - 16-17.03.2017r.

W dniach 16 i 17 marca 2017r. odbyły się spotkania polskich i niemieckich ekspertów w ramach projektu „Nachhaltige BücherboXX in der Oderpartnerschaft”. Organizacją konferencji zajęły się: p. Agnieszka Raducka – nauczyciel z Zespołu Szkół nr 2 oraz p. Joanna Czerwińska – p.o. Dyrektor  z Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi (ZUT w Szczecinie). Ośrodek w Ostoi zadbał o materiały konferencyjne dla 28 uczestników spotkania.

Do Szczecina przybyła 10-osobowa delegacja niemiecka, która wzięła udział w uroczystości otwarcia BiblioBoXXa Partnerstwa Odry, a także w prelekcjach, dyskusjach i warsztatach związanych z tematyką projektu. Stronę niemiecką reprezentowali Konrad Kutt (INBAK), Margerete Aßfalg (Marcel-Breuer Schule), Andrzej Burchhardt (nauczyciel), Rudolf Wachsmuth (Energie für Bildung), Norbert Hoffmann (Hans-Böckler Schule), Jacqueline Hayden (Bookcrossing), Barbara Działach (Marcel-Breuer - Schule), Gudrun Glubrecht (INBAK), Jens Buske (Hans-Böckler Schule), Sigrid Bodagh (INBAK).

W konferencji wzięły udział: p. Czesława Gersztyn - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu i p. Zofia Kawecka - Kierownik Kształcenia Praktycznego z tejże szkoły oraz p. Renata Schmidt – Doradca Zawodowy z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie. Szkoły te w najbliższej przyszłości będą „gościć” BiblioBoXXa.

Jako eksperci od współpracy z zagranicą udział wzięły: p. Patrycja Rogalska (WFOŚiGW w Szczecinie), p. Urszula Berlińska (Kuratorium Oświaty), p. Aleksandra Warska (Fundusz Małych Projektów, Euroregion Pomerania), p. Magdalena Grześkowiak (Polsko -Niemiecka Współpraca Młodzieży, Euroregion Pomerania). Ekspertów z zakresu kultury i czytelnictwa reprezentowali: p. Wioleta Słoka i p. Danuta Grochulska (obie panie z Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie), p. Bogna Tokarska (Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie), p. Cecylia Judek (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zachodniopomorski Oddział).

Pierwszy dzień to spotkanie w Zespole Szkół Nr 2, na którym podsumowano dotychczasowe efekty pracy, nakreślono perspektywy działania oraz omówiono sprawy problemowe. Omówiono zagadnienia kształcenia zawodowego, współpracy między różnymi szkołami i między uczniami różnych zawodów. Padły propozycje współpracy pomiędzy szkołami polskimi i niemieckimi. Przedstawiono możliwości dofinansowania różnych projektów w ramach współpracy polskich i niemieckich szkół zawodowych. W drugim panelu spotkania dominowała tematyka BiblioBoXXa, bookcrossingu, motywacji do czytania i możliwości jego promowania. Rozmowy były owocne i rzeczowe, a niemiecka strona oceniła również je jako bogate merytorycznie.

Ponadto określono kolejne miejsca na mapie, do których powędruje BiblioBoXX Partnerstwa Odra.

16.03.2017r. – 20.04.2017r. – Zespół Szkół Nr 2

21.04.2017r. – 25.05.2017r. – Zamek Książąt Pomorskich

26.05.2017r. – 29.06.2017r. – Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie

………… (Gorzów Wlkp. Poznań, Zgorzelec ???)

Wrzesień 2017r. – Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu

            Drugi dzień to wizyty w Książnicy Pomorskiej i na Zamku Książąt Pomorskich. W pierwszym miejscu uwagę poświęcono szerokiej tematyce książek i historii Pomorza Zachodniego. W drugim obiekcie odwiedzający poza sprawami organizacyjnymi mieli okazję poznać historię Szczecina i zrealizować aspekt kulturalny projektu (wymagania projektu Erasmus +).

            Podczas podsumowania spotkania padło wiele miłych i serdecznych słów w kierunku organizatorów. Niemiecka delegacja wyrażała się w superlatywach na temat organizacji spotkania i jego przebiegu. Cieszymy się, że mogliśmy takie wydarzenie organizować.

aktualizowano: 2017-03-22
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone