newsy POWER VET | Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

POWER VET

RSS

Nabór uczniów na praktyki w Irlandii

Zespół Szkół został zakwalifikowany do projektu na praktyki w Irlandii. Projekt jest realizowany od 01.09.2016 - 30.06.2018 r. Tytuł projektu: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych szansą na sukces zawodowy”. Projekt jest realizowany " z listy rezerwowej konkursu 2016 Kształcenie i szkolenie zawodowe - akcja 1, którego działania są finansowane ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu: "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego". Wyjazd będzie miał miejsce w roku szkolnym 2016/17  (II semestr) oraz  2017/2018 (I i II semestr) - nabór dotyczy uczniów:  technikum ochrony środowiska i technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Każda rekrutacja będzie trwała przed realizacją wyjazdu. Pierwsza została przedłużona do 16.12.2016 r. Dodatkowe informacje o zasadach naboru zostały przekazane wszystkim uczniom w ramach wskazanych zawodów odpowiedni wcześniej przez kierownika kształcenia praktycznego.      

 

»
737
0
1
16 grudnia 2016 »

Zaliczenie praktyk w Lipsku

W ramach podsumowania miesięcznego pobytu uczniów naszej szkoły na praktykach w Lipsku przyjechał dyrektor szkoły Bogusław Nowak. W trakcie uroczystego spotkania z udziałem przedstawicieli Europa Haus w Lipsku, dyrekcji szkoły, uczestników projektu oraz opiekunów omówiono efekty pracy praktykantów. Nasi uczniowie zaprezentowali przygotowaną przez siebie fotorelację z pobytu w miejscach swoich praktyk oraz zajęć odbywających się w czasie wolnym. Uczniowie mieli okazję wypowiedzieć się także na temat warunków pracy, podejścia do pracownika oraz atmosfery w pracy w oparciu o nabyte doświadczenia zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Na zakończenie spotkania uczestnikom zostały wręczone certyfikaty oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

»
279
5
0
24 listopada 2016 »

O praktykach w Lipsku wśród młodzieży TKŚ

Po powrocie z Lipska i zakończeniu tam miesięcznej praktyki w branży turystyczno-gastronomicznej, uczniom Technikum Kształtowania Środowiska zaprezentowano założenia oraz korzyści płynące z realizacji takich praktyk. Mamy nadzieję, że uczniowie technika ochrony środowiska, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz chłodnictwa i klimatyzacji także będą chcieli uczestniczyć w tej formie doskonalenia zawodowego.

 

»
293
4
0
17 listopada 2016 »

Podsumowanie praktyk w Lipsku wśród rodziców

Po powrocie z Lipska uczniowie i opiekunowie przedstawili rodzicom "raport" z przebiegu praktyk. Omówiono korzyści uzyskane z realizacji miesięcznej praktyki. Wiele uczniów nabyło nowe umiejętności zawodowe, a także wzbogaciło słownictwo w zakresie branżowego języka niemieckiego. Uczniowie szczególnie podkreślali sprawną i spokojną organizację oraz sposób pracy w niemieckiej branży turystycznej.

»
306
4
0
17 listopada 2016 »

Wymiana doświadczeń z uczniami z Legnicy

Uczniowie, którzy realizowali praktyki w Lipsku w ramach projektu "Przejrzystość kwalifikacji zawodowych w branży turystyczno gastronomicznej”  wymienili się doświadczeniami i wrażeniami z praktykantami z Legnicy. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a uczniowie żywo dyskutowali i dzielili się opiniami o miejscach, w których przebiegało ich praktyczne szkolenie.

»
297
3
0
17 listopada 2016 »

Praktyki w Lipsku

Uczniowie naszej szkoły realizują praktyki zawodowe w branży turystyczno-gastronomicznej w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego"  realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. Praktyki odbywają się w Lipsku w terminie od 17.10.2017 do 11.11.2016. W trakcie pobytu uczniowie praktycznie poznają niemiecki rynek pracy, doskonałą język gospodarzy, poznają kulturę oraz kuchnię regionalną. W czasie wolnym poznają uroki Lipska, międzynarodową mentalność mieszkańców miasta oraz ćwiczą komunikację w języku niemieckim. Niestety wszystko, co dobre szybko się kończy. Czas wracać do domu. Pozdrawiamy z pięknego Lipska :)

»
1111
19
0
8 listopada 2016 »

Projekt POWER VET na Ekofestynie i Biegu Dąbskim

Bieg Dąbski i Festyn Ekologiczny w ZS Nr 2 w dniu 10.06.2016r. - Te dwie imprezy na stałe wpisały się już do kalendarza imprez szkolnych w naszej szkole. Aby zapoznać całą społeczność o realizacji projektu "Przejrzystość kwalifikacji zawodowych w branży turystyczno gastronomicznej” i planowanym wyjeździe na praktyki do Niemiec - utworzono stoisko, na którym dostępne były ulotki i plakat prezentujący informacje o projekcie realizowanym od 31.12.2015 - 30.12.2016 r.      z listy rezerwowej w ramach konkursu 2015 Kształcenie i szkolenie zawodowe - akcja 1, którego działania finansowane są ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu: "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego".

»
640
7
0
13 czerwca 2016 »

Podpisanie umowy

W marcu i czerwcu 2016 r. miały miejsce wyjazdy dyrekcji ZS Nr 2 w Szczecinie do Lipska celem: podpisania Umów, zapoznania się z miejscami zamieszkania naszych uczniów; warunkami i miejscami praktyk. Zrealizowano wizyty i przeprowadzono rozmowy z podmiotami, w których uczniowie będą realizowali praktyki.

»
608
7
0
1 lipca 2016 »

Promocja projektu POWER VET - Dzień Otwarty Szkoły

Po raz kolejny otworzyliśmy drzwi naszej szkoły i gościliśmy młodzież klas trzecich gimnazjów z terenu Szczecina i okolic: GM nr 15 – Podjuchy, GM nr 23 –Zdroje, GM nr 7 –Majowe, GM SF TPP - Dabie, GM - Reptowo, GM nr 35 - Załom, GM nr 35 – Wielgowo, SP 23 – Dąbie; którzy przybyli z zaproszonymi  dyrektorami szkół: Ireneuszem Ruszniakiem, Beatą Wierzbą, Ewą Zgubień, Izabelą Ciesielską, Mariuszem Dubojskim, Wojciechem Żerebeckim  i Barbarą Jóźwiak – Bachanek.

»
578
13
0
25 lutego 2016 »
Wszystkich rekordów: 44

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone