Technik Inżynierii Środowiska

Technik Inżynierii Środowiska 28 marca 2017 wyświetleń: 4825

Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji

Czy zastanawiałeś się kiedyś skąd bierze się woda w kranie? Dlaczego rzeki wylewają i jak temu zapobiec?

Inżynieria środowiska – kierunek strategiczny!!!

 

Zadaniem technika inżynierii środowiska i melioracji jest m.in. wykonywanie inwentaryzacji geodezyjnej terenu w fazie przygotowawczej inwestycji, dobór maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnego do budowy obiektów dostarczających wodę do odbiorcy (ujęć wody, studni, sieci wodociągowych) i odprowadzających ścieki (instalacje, sieci kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, obiekty oczyszczalni miejskich), dróg gruntowych, obiektów wodnoinżynieryjnych (jazy, tamy, mnichy, zastawki, wały przeciwpowodziowe itp.), składowisk odpadów i melioracji (nawadniania, odwadniania, rowy melioracyjne, drenaże itp.). Technik nadzoruje również zaplanowane wcześniej prace ziemne i budowlane oraz kieruje robotami grup wykonawczych.

 

Nauka w zawodzie trwa cztery lata, w ciągu których realizowane są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące.

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji typowych dla zawodu:

 

R.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii   środowiska.

R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych.

 

Technik inżynierii środowiska i melioracji znajdzie zatrudnienie m.in. w:

♦ przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych,

♦ wydziałach gospodarki komunalnej lub gospodarki środowiskiem administracji państwowej,

♦ przedsiębiorstwach melioracyjnych,

♦ przedsiębiorstwach geodezyjnych.

Nasza szkoła przygotuje Cię do podjęcia pracy zawodowej lub otworzy Ci drogę na wymarzone studia. Osoby z wykształceniem w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji lub posiadające studia kierunkowe są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

Kierunek adresowany jest do uczniów zainteresowanych przyrodą i zmianami w niej zachodzącymi oraz lubiącymi pracę zespołową na świeżym powietrzu.

Przyjdź do nas a przekonasz się, że nauka może być ciekawa.

 

Uczymy się przez praktykę

 

 Odwiedzamy firmy współpracujące z nami

 Spędzamy razem czas

 

 Przyjdź, zobacz, zostań!!!

ost. aktualizacja: 2017-05-28

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone