Technik Analityk

Technik Analityk 18 marca 2018 wyświetleń: 944

Technik analityk

W zawodzie technik analityk uczeń powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
2) pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
3) wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
4) wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych.

 

Nauka w zawodzie trwa cztery lata, w ciągu których realizowane są przedmioty zawodowe i ogólnokształcące.

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji typowych dla zawodu:

A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

A.60. Wykonywanie badań analitycznych

 

ost. aktualizacja: 2018-03-18

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone