Technik Analityk

Technik Analityk 18 marca 2018 wyświetleń: 6451

Technik analityk

W zawodzie technik analityk uczeń powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
2) pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
3) wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
4) wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych.

 

Nauka w zawodzie trwa pięć lat, w ciągu których realizowane są przedmioty zawodowe i ogólnokształcące.

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji typowych dla zawodu:

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik analityk powinien być przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych
i próbek do badań analitycznych:
• dobierania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych,
• pobierania i przygotowywania próbek do badań w laboratorium analitycznym,

2. w zakresie kwalifikacji CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych:
• prowadzenia badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów
pomocniczych,
• prowadzenia badań bioanalitycznych,
• prowadzenia badań środowiskowych.


ost. aktualizacja: 2022-02-19
cofnij drukuj do góry