Technik Budownictwa Wodnego

Technik Budownictwa Wodnego 14 marca 2017 wyświetleń: 6450

Technik Budownictwa Wodnego

Nowy zawód w naszej szkole!

Technik budownictwa wodnego

Budownictwo wodne jest działem gospodarki wyróżniającym się stałą tendencją rozwoju. Jego zakres jest bardzo szeroki, obejmuje bowiem wszelkiego rodzaju budowle komunalne i przemysłowe, obiekty hydrotechniczne, mosty, tunele, drogi i autostrady. Są one ściśle związane ze środowiskiem przyrodniczym, zatem ich realizacja wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej.

 

Technik budownictwa wodnego zajmuje się regulacją cieków wodnych tzn. oczyszcza koryta rzeczne i zbiorniki wodne oraz usuwa z nich przeszkody oraz wykonuje roboty ziemne i pogłębiarskie związane z ich regulacją. Wykonuje elementy budowli i obiektów regulacyjnych oraz ubezpieczeniowych na rzekach i potokach górskich. Zajmuje się konserwacją, eksploatacją oraz remontami urządzeń wodnych. Wykonuje pomiary hydrometryczne robót, bieżące przeglądy umocnień oraz budowli regulacyjnych. Organizuje i koordynuje prace w trakcie akcji powodziowej, a także określa rodzaj i zakres szkód spowodowanych przez powódź.

Technik budownictwa wodnego znajdzie pracę w:                                                                        ♦ biurach projektowych,                                                                                                

♦ przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych zajmujących się budową urządzeń wodnych,

♦ firmach konsultingowych,                                                                                               

♦ instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne.

 

W tym zawodzie będzie realizowana innowacja z zakresu wojskowości. Tematyka ogólna dotyczy:

- podstaw wychowania wojskowego,

- szkolenia bojowego i ogniowego,

- reagowania kryzysowego,

- międzynarodowego prawa konfliktów narodowych.

 
 

A tym możesz się zajmować

Podobny obraz

 Przyjdź, zobacz, zostań!!!

ost. aktualizacja: 2020-03-03
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone