207statyczny 2018-04-21 05:48:05

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego w okolicach nadmorskich powstaje tak wiele elektrowni wodnych a  w Twojej okolicy ich nie ma?

Zadaniem technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest organizacja pracy, montaż i demontaż urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej. Technik ten kontroluje pracę urządzeń OZE, wykonuje konserwacje oraz naprawy instalacji energetyki odnawialnej, sporządza kosztorysy oraz oferty przetargowe, wykorzystuje zaawansowane programy obliczeniowe i graficzne.

Nauka w zawodzie trwa cztery lata, w ciągu których realizowane są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące.

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji typowych dla zawodu:

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie w:

♦ przedsiębiorstwach zajmujących się montażem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę oraz w serwisach ich obsługi,

♦ zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną,

♦ administracji publicznej, bankach, organizacjach pozarządowych, instytutach badawczych,

♦ działach obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii,

♦ biogazowniach i ciepłowniach geotermalnych,

♦ własnych firmach,

♦ na stanowiskach nadzoru technicznego, które polegają na utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania instalacji energii odnawialnej.

Osoby z wykształceniem w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą kontynuować dalszą naukę na studiach z branży budowlanej i energetycznej.

Kierunek adresowany jest do uczniów zainteresowanych systemami związanymi z: kolektorami słonecznymi, pompami ciepła, kotłami na biomasę (produkcja ciepła) bądź elektrowniami wodnymi i wiatrowymi, panelami fotowoltaicznymi (produkcja energii elektrycznej).

Przyjdź do nas a przekonasz się, że nauka może być ciekawa.Poznajemy urządzenia energetyki odnawialnej!!!


Monitorujemy ich pracę!!!

Sterujemy urządzeniami OZE!!!


Bierzemy udział w szkoleniach!!!

Zdobywamy I miejsca w konkursach ogólnopolskich!!!

Zdobywamy nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin!!!

Odwiedzamy zakłady pracy!!!

Montujemy!!!

Lutujemy !!!

Realizujemy praktyki zawodowe za granicą - np. w Irlandii!!!

Zdjęcie użytkownika Gosia Skwarna.

Wygrywamy konkursy OZE!!!

Bierzemy udział w turniejach!!!

Pit Stop


Zdobywamy certyfikaty!!!


A nawet udzielamy wywiadów dla TVP Szczecin :)

Promujemy swoje zagraniczne projekty np. w Radiu Szczecin :)

A także świetnie się bawimy :)

ost. aktualizacja: 2018-02-22
cofnij drukuj do góry