Operator Urządzeń Przemysłu Chemicznego

Operator Urządzeń Przemysłu Chemicznego 20 lutego 2017 wyświetleń: 7358

Operator Urządzeń Przemysłu Chemicznego

Praca od zaraz!!! Wysokie zarobki!!!

Aby wytworzyć produkt, który dostępny jest na rynku np. nawóz sztuczny czy kosmetyk muszą nastąpić pewne procesy fizyko-chemiczne. Szereg procesów technologicznych zachodzących w różnego typu urządzeniach i towarzyszące im przemiany prowadzą do uzyskania produktu finalnego.

Wybierając Naszą Szkołę dołączysz do grona ludzi, którzy będą posiadać następujące umiejętności zawodowe:

 • sporządzanie szkiców i rysunków technicznych części maszyn i urządzeń,
 • rozpoznawanie części maszyn i urządzeń oraz określanie ich zastosowanie,
 • przestrzeganie zasad eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń,
 • rozróżnianie silników elektrycznych i elementów instalacji elektrycznych,
 • rozróżnianie elementów sterowania oraz układów automatyki w maszynach i urządzeniach,
 • przestrzeganie zasad eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej.

Zadaniem operatora urządzeń przemysłu chemicznego jest:

 • nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym,
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym,
 • wykonywanie czynności związanych z pakowaniem, oznakowaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów oraz produktów przemysłu chemicznego,
 • przygotowywanie maszyn i urządzeń do konserwacji i remontów bieżących,
 • wykonywanie czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń oraz armatury,
 • monitorowanie przebiegów procesów technologicznych przemysłu chemicznego,
 • pobieranie próbek materiałów do kontroli.

Nauka w zawodzie trwa trzy lata,  w ciągu których realizowane są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące.

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji typowej dla zawodu:

CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego


Operator urządzeń przemysłu chemicznego znajdzie zatrudnienie m.in. w:

♦ zakładach przemysłu petrochemicznego, sodowego, kwasu siarkowego, nawozów sztucznych np. w Zakładach Chemicznych Grupy Azoty Police S.A.

♦ zakładach produkujących tworzywa sztuczne, włókna sztuczne, środki czystości, farby i lakiery,

♦ przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, gumowym,

♦ miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody,

♦ instytucjach naukowo-badawczych,

♦ laboratoriach chemicznych.
ost. aktualizacja: 2021-03-24
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone