Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 25 sierpnia 2023 wyświetleń: 8865

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Technikum Kształtowania Środowiska przy ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
im. Władysława Orkana w Szczecinie
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 MOTTO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO TECHNIKUM KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają......, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..., żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...”

Janusz Korczak

 

Przewodniczący SU:

Agata Wachcińska 4S/CH


Zastępca przewodniczącej SU:

Mikołaj Guz 4E


Sekretarz SU:   

Oskar Kiedrzyn 4 S/Ch


Skarbnik SU:   

Maciej Zajdel 4 E


Członkowie honorowi:

Szymon Masłowski 4 S/CH, Adam Trzaskowski 4 E, Tymoteusz Szczech 4 E oraz gospodarze wszystkich klas


Opiekunowie SU: mgr Zofia Słoboda, mgr Magdalena Grzywacz


Cele Samorządu Uczniowskiego

Kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem.
Kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
Dbałość o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

 

 


ost. aktualizacja: 2023-10-12
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone