Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2 września 2021 wyświetleń: 7674

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Technikum Kształtowania Środowiska przy ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
im. Władysława Orkana w Szczecinie
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 MOTTO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO TECHNIKUM KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają......, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..., żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...”

Janusz Korczak

 

Przewodniczący SU:

Radosław Samsel 4 T/E

Zastępca przewodniczącego SU:

Jakub Majdanik 4 T/E

Wice Zastępca SU:       

Zuzanna Lange 4 Ch/CK

Skarbnik SU:   

Michał Jarmołowicz 3 GE/CK

Sekretarz SU:   Członkowie honorowi: gospodarze klas I PE, I PS/Ch, I PCK/T, II PE, II PS/Ch, II PCK/T, III GE/CK, III GT/Ch, III PE, III PCK/T, III PS/Ch, IV Ch/CK, IV E

Opiekun SU: mgr Aneta Ogrodnik, mgr Edyta Zawrzykraj


Cele Samorządu Uczniowskiego

Celem Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół NR 2 jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.

Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię Szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

 

ost. aktualizacja: 2021-09-03

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone