Aktualności

Aktualności 20 grudnia 2022 wyświetleń: 181

Podpisanie listu intencyjnego z Politechniką Morską w Szczecinie

Pan Dyrektor Bogusław Nowak podpisał z JM Rektorem PM Wojciechem Ślączką list intencyjny w sprawie współpracy uczelni ze szkołą. Rektor PM podkreślił, jak ważne jest dla Politechniki Morskiej pozyskiwanie zdolnych maturzystów z techników, którzy zechcą kontynuować edukację na poziomie wyższej uczelni zasilając w przyszłości kadry kierownicze w różnych sektorach przemysłu. Zapewnił, że drzwi Uczelni są otwarte zarównodla uczniów – wizyty w laboratoriach i wykłady, jak i dla maturzystów, których Politechnika chętnie powita w gronie studentów I roku. Dyrektor Bogusław Nowak - który, jak wspomniał z sentymentem pracował w Wyższej Szkoły Morskiej (poprzedniczce PM) – dodał, że współpraca z PM, w tym wykłady gościnne pracowników PM w jego szkole to szansa poszerzenia wiedzy uczniów i zorientowania się przez nich w perspektywach rozwoju zawodowego.

Szczególnie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu PM, którego przedstawicielka - koordynatorka WIET ds. promocji Izabela Kamińska była obecna na spotkaniu - jest żywo zainteresowany maturzystami z Zespołu Szkół nr2. Absolwenci klas, którzy otrzymali tytuł technika: ochrony środowiska, turystyki na obszarach wiejskich i technologii chemicznej, doskonale pasują profilem do kontynuacji kształcenia na WIET.

Mamy nadzieję, że nowy kierunek Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe będzie się cieszył zainteresowaniem absolwentów kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Również Wydział Mechaniczny liczy, że doskonale wykształceni absolwenci szkoły – technicy klimatyzacji i chłodnictwa, będą skłonni kontynuować edukację na ul. Willowej. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Działu Promocji PM z dyrektor Anną Zengotą.

aktualizowano: 2022-12-20
Wszystkich rekordów:
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone