Aktualności

Aktualności 3 grudnia 2015 wyświetleń: 3136

Magazynier Wodór

Uczestnicy projektu przeprowadzili kilka eksperymentów związanych z wytwarzaniem wodoru z wody w wyniku elektrolizy wody i produkcji prądu dzięki wodorowi. Wodór jest doskonałym sposobem magazynowania energii elektrycznej. Jest najlżejszym oraz najpowszechniej występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Podczas spalania w tlenie, uwalnia on duże ilości energii. Na ziemi wodór nie występuje w wolnej postaci, dlatego otrzymuje się go w procesie elektrolizy, parowego reformingu gazu ziemnego, gazyfikacji węgla oraz reformingu/utlenianiu innych węglowodorów lub produktów biomasy.

Wodór może być źródłem energii w zastosowaniach przemysłowych, domowych, w transporcie lub systemach przenośnych. Może zastąpić ropę naftową i być wykorzystany jako paliwo w różnych pojazdach. Może być także źródłem energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Główną zaletą wodoru jest jego przewaga nad tradycyjnymi paliwami kopalnymi wynikająca z aspektów związanych z ochroną środowiska.

W celu przechowywania, transportowania oraz dozowania, wodór kompresuje się w wysokociśnieniowych zbiornikach lub przechowuje się go w zbiornikach w postaci ciekłej, w temperaturze poniżej temperatury krytycznej wodoru (poniżej -240 °C). Na krótkich odległościach wodór może być transportowany rurociągiem.

W Stanach Zjednoczonych i Europie istnieje kilka systemów rurociągowych wykorzystywanych do transportu wodoru. Łatwiejszym jednak rozwiązaniem transportu, na dłuższych odległościach, jest transport kolejowy lub samochodowy przy pomocy specjalnych pojemników.

Uczestnicy projektu "Zielona energia w szkołach" udowodnili dziś, że jesteśmy w stanie wyprodukować wodór, korzystając z odnawialnych źródeł energii (moduł fotowoltaiczny i siłownia wiatrowa) a następnie zagospodarować go do zasilania różnych odbiorników i w dogodnym dla nas czasie. Przeprowadzili ćwiczenia praktyczne, które pozwoliły ocenić pracę elektrolizera i ogniwa paliwowego. Zmierzono i obliczono także parametry charakteryzujące pracę takiego układu.

 

Agnieszka Raducka, Wioleta Niedostatkiewicz

Więcej informacji o zajęciach pozalekcyjnych http://zs2.szczecin.pl/zielona-energia-w-szkolach/


Tytuł projektu: PWP Zielona Energia w Szkołach

Nr projektu: POKL.09.02.00-32-103/12

Obszar realizacji projektu: województwo zachodniopomorskie

Lider projektu: DC Edukacja Sp. z o.o. (Polska)

Partnerzy projektu: FLIR Systems AB (Szwecja) i Horizon Fuel Cell Europe s.r.o. (Czechy)

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Cel główny projektu: Wzrost potencjału 16 techników z województwa zachodniopomorskiego poprzez wdrożenie programów rozwojowych zawierających rozwiązania edukacyjne wypracowane w oparciu o doświadczenie i wiedzę międzynarodowych liderów branży OZE i EE do 30 czerwca 2015 r.

aktualizowano: 2015-12-17
Wszystkich rekordów:
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone