Aktualności

Aktualności 10 grudnia 2015 wyświetleń: 2941

Barwne pomiary termowizyjne

Diagnozowanie usterek i awarii instalacji cieplnych czy elektrycznych, ocena mostków cieplnych, efektywność energetyczna urządzeń, wykrywanie nieszczelności, wilgoci, przerwania izolacji to tylko niektóre zastosowania, w których można wykorzystać kamerę termowizyjną. Termogramy są też przydatne w diagnostyce medycznej i weterynaryjnej, a także w ratownictwie, wojskowości czy nawet w badaniu kosmosu. Uczestnicy projektu "Zielona Energia w Szkołach" przeprowadzili eksperymenty w użyciem kamery termowizyjnej.

 

Kamera termowizyjna FLIR umożliwia bezkontaktową analizę termiczną interesujących nas obiektów. Kamera ta mierzy natężenie promieniowania podczerwonego docierającego do jej przetwornika od badanego obiektu. Każde ciało emituje takie promieniowanie, a jego poziom jest proporcjonalny do temperatury tego ciała. Jednak oprócz tego każde ciało odbija w większym lub mniejszym stopniu promieniowanie podczerwone otoczenia. W związku z tym do kamery dociera zarówno promieniowanie emitowane przez obiekt jak i odbite od obiektu. Żeby kamera mogła poprawnie obliczyć, na podstawie docierającego do niej promieniowania, jaka jest temperatura obiektu, należy określić, jaka część tego promieniowania jest emitowana (a nie odbijana) przez badany obiekt. Tę informację wprowadza się do kamery ustawiając parametr nazywany emisyjnością.

Wyniki pomiarów kamerą termowizyjną będą poprawne wtedy, jeśli uwzględni się wiele czynników wpływających na te wyniki, takich jak rodzaj badanego materiału, struktura jego powierzchni, czy różne rodzaje przeszkód znajdujących się na drodze między badanym obiektem i kamerą. Aby w prosty i wygodny sposób sprawdzić wpływ tych czynników na wynik pomiarów wykorzystać można do tego celu panel termograficzny.

Uczniowie podzielili się na dwa zespoły, które niezależnie od siebie wykonały 5 eksperymentów:

- weryfikacja, jak materiał, z którego wykonany jest obiekt oraz struktura jego powierzchni wpływają na wynik pomiaru temperatury tego obiektu przy pomocy kamery termowizyjnej,

- weryfikacja, w jaki sposób ustawienie parametru emisyjność w kamerze termowizyjnej wpływa na wynik pomiaru temperatury przy pomocy tej kamery.

- wyznaczenie emisyjności badanej próbki w celu pomiaru jej temperatury przy pomocy kamery termowizyjnej,

- sprawdzenie, czy wynik pomiaru temperatury kamerą termowizyjną zależy od kształtu obiektu, dla którego wykonuje się ten pomiar,

- ustawienie parametru emisyjność w kamerze termowizyjnej.


Agnieszka Raducka, Wioleta Niedostatkiewicz

Więcej informacji o zajęciach pozalekcyjnych LINK

 

Tytuł projektu: PWP Zielona Energia w Szkołach

Nr projektu: POKL.09.02.00-32-103/12

Obszar realizacji projektu: województwo zachodniopomorskie

Lider projektu: DC Edukacja Sp. z o.o. (Polska)

Partnerzy projektu: FLIR Systems AB (Szwecja) i Horizon Fuel Cell Europe s.r.o. (Czechy)

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Cel główny projektu: Wzrost potencjału 16 techników z województwa zachodniopomorskiego poprzez wdrożenie programów rozwojowych zawierających rozwiązania edukacyjne wypracowane w oparciu o doświadczenie i wiedzę międzynarodowych liderów branży OZE i EE do 30 czerwca 2015 r.


aktualizowano: 2016-03-09
Wszystkich rekordów:
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone