Aktualności

Aktualności 17 grudnia 2015 wyświetleń: 2647

Alternatywne metody wytwarzania energii elektrycznej

Podczas ostatnich zajęć w ramach projektu "Zielonej Energii w Szkołach" uczniowie zbadali możliwości wytwarzania prądu elektrycznego w oparciu o ogniwo Peltiera oraz ogniwo DEFC. Przeprowadzono eksperymenty, które pozwoliły odpowiedzieć na pytania: Czy z bioetanolu można wyprodukować energię elektryczną? Czy różnica temperatur i złącze p-n wystarczą, aby popłynął prąd?

Na dzisiejszych zajęciach uczestnicy projektu "Zielona Energia w Szkołach" mieli namacalną okazję, aby przekonać się, jak w niekonwencjonalny sposób można wytworzyć energię elektryczną. Wiadomo, że prace nad alternatywnymi metodami wytwarzania energii elektrycznej owocują coraz nowszymi technologiami.

W pierwszej części zajęć uczniowie zbadali możliwość wytworzenia prądu elektrycznego w oparciu o dwa źródła ciepła różniące się temperaturą. W tym celu zastosowali oni moduł Peltiera oraz zbiornik z zimną wodą i lodem oraz zbiornik z wrzątkiem. Udało się! Z sukcesem zasilono wiatraczek i dodatkowo po zmianie przewodów zaobserwowano zmianę kierunku obrotu łopatek. Moduł Peltiera posłużył też do zasilenia fotodiod. Po zmianie biegunowości podłączenia przewodów zaobserwowano brak przepływu prądu.

Wszystko to, dzięki Jeanowi C. A. Peltier'owi, który odkrył, że na złączu dwóch różnych metali przy przepływie prądu w określonym kierunku wydziela się ciepło, a po zmianie kierunku przepływu prądu w odwrotnym kierunku złącze p-n pochłania ciepło. Ilość pochłanianego lub wydalanego ciepła jest proporcjonalna do natężenia prądu, zależy również od rodzaju stosowanych materiałów.

W drugiej części uczniowie zbadali sposób wytwarzania prądu elektrycznego przy użyciu ogniwa paliwowego DEFC (Direct Ethanol Fuel Cell) z roztworu bioetanolu. Ogniwo paliwowe jest elektrochemicznym przetwornikiem energii chemicznej paliwa bezpośrednio na energię elektryczną i cieplną. W doświadczeniu uczniowie zbadali też produkty uboczne wytwarzania prądu elektrycznego z roztworu bioetanolu przy użyciu ogniwa DEFC. W tym celu określono pH mieszaniny reakcyjnej przed i po rekacji, aby ocenić, czy nastąpiła zmiana pH i produkcja kwasu octowego.

Ogniwa stacjonarne najwyższych mocy mają szerokie zastosowanie i związane są z technologiami: PAFC, MCFC i SOFC. Informacje na temat obszarów zastosowań ogniw paliwowych określają najczęściej: AFC (zastosowania wojskowe, programy kosmiczne), PAFC (komunalne, wojskowe, energetyka i przemysł), PEMFC (urządzenia elektroniczne, domowe, komunalne, w transporcie), DMFC (urządzenia elektroniczne, domowe, w transporcie, wojskowe), MCFC (komunalne, wojskowe, w energetyce i przemyśle) i SOFC (domowe, komunalne, w energetyce i przemyśle).


Agnieszka Raducka, Wioleta Niedostatkiewicz

Więcej informacji o zajęciach pozalekcyjnych LINK

 


Tytuł projektu: PWP Zielona Energia w Szkołach

Nr projektu: POKL.09.02.00-32-103/12

Obszar realizacji projektu: województwo zachodniopomorskie

Lider projektu: DC Edukacja Sp. z o.o. (Polska)

Partnerzy projektu: FLIR Systems AB (Szwecja) i Horizon Fuel Cell Europe s.r.o. (Czechy)

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

aktualizowano: 2016-03-09
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone