RPO 8.6

RPO 8.6 7 kwietnia 2021 wyświetleń: 653

Staże w ramach projektu unijnego

W ramach projektu z działania 8.6 RPO WZ p.n. „Podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów współczesnego rynku pracy w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia” w maju zostaną zrealizowane staże dla uczniów kierunków technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji. W stażach w przedsiębiorstwach z branży OZE oraz chłodnictwo i klimatyzacja weźmie udział 31 uczniów klas drugich i trzecich. Staż potrwa 150 godzin, podczas niego uczniowie zdobędą cenne wiedzę i doświadczenie, a za udział w stażu otrzymają stypendium stażowe. Niektóre  kontakty nawiązane podczas staży, z pewnością zaowocują w przyszłości stałą współpracą uczniów z pracodawcami.

aktualizowano: 2021-04-07
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: