Projekty Unijne

Projekty Unijne 26 marca 2018 wyświetleń: 558

Upowszechnianie informacji o praktykach zagranicznych podczas Dnia Otwartego

Dzień Otwarty i wizyta uczniów gimnazjum to świetna okazja do promowania udziału w zagranicznych praktykach zawodowych oraz prezentowania wydarzeń, które były realizowane podczas tych praktyk. W 4 salach pokazowych i na holu głównym wyświetlano galerię zdjęć i omawiano najważniejsze założenia oraz efekty praktyk w Irlandii.

W naszej szkole zrealizowaliśmy już trzy wyjazdy na praktyki, a przed nami czwarty. Praktyki odbywają się pod hasłem "Podniesienie kwalifikacji zawodowych szansą na sukces zawodowy" w ramach projektu “Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pracowniach zawodowych:

- technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

- technika ochrony środowiska - laboratorium,

- technika budownictwa wodnego,

- technika ochrony środowiska - innowacja pożarnicza,


zapoznawano uczniów z założeniami praktyk zagranicznych, opisywano ich przebieg i omawiano korzyści, które wynikają z realizacji takich praktyk.

Warto też zapoznać się z artykułem Radia Eska.

aktualizowano: 2018-03-28
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: