Plan pracy Rady Rodziców

Plan pracy Rady Rodziców 11 listopada 2011 wyświetleń: 9227 Dubojski

Plan pracy Rady Rodziców

Zebrania Rady Rodziców

Lp. Zadanie Termin Osoba odpowiedzialna
1  Struktura Rady, regulamin, zasady działania  do 15.09  Przewodniczący
2  Uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki  do 30 września  Przewodniczący
3  Opiniowanie planu finansowego szkoły.
Ustalenie sposobu gromadzenia i wydatkowania środków Rady Rodziców
 Październik  Skarbnik
4  Projekty współpracy szkoły z rodzicami  Listopad  Prezydium RR
5  Analiza stanu bezpieczeństwa  Grudzień  Z-ca przewodniczącego
6  Szkolenia dla rodziców - rozpoznanie potrzeb, programy szkoleń  Styczeń  Prezydium RR
7  Opieka, pomoc socjalna i stypendialna  Luty  Skarbnik
8  Opiniowanie szkolnych zestawów i podręczników  Marzec  Prezydium RR
9  Omówienie organizacji szkoły w kolejnym roku szkolnym  Kwiecień  Przewodniczący i zastępca RR
10  Promocja szkoły, rekrutacja  Maj  Z-ca przewodniczącego RR
11  Opiniowanie projektów ocen dorobku zawodowego nauczycieli Omówienie efektów kształcenia i wychowania  Czerwiec  Prezydium RR
12  Planowanie nowego roku szkolnego, opiniowanie planu zajęć dodatkowych  Sierpień  Prezydium RR
13  Pomoc w organizacji kursów fakultatywnych  Praca ciągła  Prezydium RR


Udział Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

Lp. Zadanie Termin Osoba odpowiedzialna
1 Systematyczna współpraca z Radą Pedagogiczną Praca ciągła Przewodniczący, skarbnik


Kontakty z rodzicami i Samorządem Uczniowskim

Lp. Zadanie Termin Osoba odpowiedzialna
1 Prowadzenie strony internetowej Praca ciągła Komisja odpowiedzialna
2 Dyżury Rady Rodziców Wg. harmonogramu Przedstawiciele RR
3 Walne zebranie informacyjne Wrzesień Prezydium RR
4 Walne zebranie sprawozdawcze Czerwiec Prezydium RR


Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych

Lp. Zadanie Termin Osoba odpowiedzialna
1 Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych Wg. harmonogramu Prezydium


Reprezentowanie szkoły na zewnątrz

Lp. Zadanie Termin Osoba odpowiedzialna
1 Udział , w posiedzeniach Komisji Oświaty i Rady Gminy Wg. potrzeb szkoły Prezydium RR
2 Udział w spotkaniach z przedstawicielami Organu Nadzorczego oraz Prowadzącego szkole Wg. potrzeb szkoły Prezydium RR

 

ost. aktualizacja: 2011-11-12
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone