Aktualności

Aktualności 22 kwietnia 2022 wyświetleń: 486

Belgium Q&A 4

Pod ogromnym wrażeniem projektu jest Marta Scisłowska, uczennica klasy III PSCH, która podzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu na projekcie Erasmus+ w Belgii. Zapraszamy do relacji :) 

1. How did you imagine the project? What were your expectations?

I was hoping to meet new people and to get to know their culture. I was curious how they live and what their classes look like in and outside school. Of course, the most important thing to try was FOOD. I was very curious about the cooking classes that didn't take place, but at least we saw what the kitchen looks like.

2. What did you enjoy the most?

I enjoyed sightseeing and traveling to the surrounding cities the most, and the trip around Szczecin in Poland. Of course, the best was the bike tour and the lab classes. I was charmed by the openness of people, because I thought we would only talk to people we know and it turned out that I met new people. I was also very pleased with the integration of our Polish group, because we were very close together unlike any other group.

3. What did you learn during the project? Did anything surprise you?

I found out what city and intercity transport in Belgium looks like, how to work in groups with people speaking different languages, and through conversation I developed my English more. I was surprised how many people rode bikes there from such babies around 4 years old to elderly people. It was surprising to me how the old buildings are connected with the new ones, you could see that at school in Maldegem. The rules in the maritime school were also interesting, maybe it was because we usually do not have uniforms, a large number of practical classes and the children go to school in Poland a bit later.

 

1. Jak wyobrażałeś/aś sobie projekt? Jakie były Twoje oczekiwania?

Miałam nadzieję na poznanie nowych ludzi oraz ich kultury. Byłam ciekawa jak żyją i jak wyglądają ich zajęcia w szkole i poza nią. Oczywiście najważniejsze do spróbowania było JEDZENIE. Byłam bardzo ciekawa tych zajęć z gotowania które się nie odbyły ale chociaż zobaczyliśmy jak wygląda kuchnia.

2. Co Ci się najbardziej podobało? 

Najbardziej podobało mi się zwiedzanie i podróże do okolicznych miast i w Polsce wycieczka po Szczecinie. Oczywiście najlepsza była wycieczka rowerowa i zajęcia w laboratorium. Byłam oczarowana otwartością ludzi, ponieważ myślałam, że będziemy rozmawiać tylko z tymi osobami które znamy, a okazało się, że poznałam kolejne nowe osoby. Byłam też bardzo zadowolona z integracji naszej polskiej grupy, bo byliśmy bardzo zgrani jak mało która grupa.

3. Czego się dowiedziałeś/aś w trakcie projektu? Czy coś Cię zaskoczyło? 

Dowiedziałam się jak wygląda komunikacja miejska i międzymiastowa w Belgii, jak pracować w grupach z ludźmi rozmawiającymi w różnych językach oraz poprzez rozmowę bardziej rozwinęłam mój język angielski. Zaskoczyło mnie to jak wielu ludzi jeździło tam na rowerach od takich bąbelków około 4 letnich do ludzi w podeszłym wieku. Było dla mnie zaskakujące jak połączone są stare budynki z nowymi, co było widać w szkole w Maldegem. 

aktualizowano: 2022-04-22
Wszystkich rekordów:
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone