Monter Budownictwa Wodnego

Monter Budownictwa Wodnego 24 marca 2017 wyświetleń: 815

Monter Budownictwa Wodnego

Nowy zawód w naszej szkole! 3-letnia nauka w szkole branżowej!

Budownictwo wodne jest działem gospodarki wyróżniającym się stałą tendencją rozwoju. Jego zakres jest bardzo szeroki, obejmuje bowiem wszelkiego rodzaju budowle komunalne i przemysłowe, obiekty hydrotechniczne, mosty, tunele, drogi i autostrady. Są one ściśle związane ze środowiskiem przyrodniczym, zatem ich realizacja wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej.

Monter budownictwa wodnego zajmuje się regulacją cieków wodnych tzn. oczyszcza koryta rzeczne i zbiorniki wodne oraz usuwa z nich przeszkody oraz wykonuje roboty ziemne i pogłębiarskie związane z ich regulacją. Wykonuje elementy budowli i obiektów regulacyjnych oraz zabezpieczeniowych na rzekach i potokach górskich. Zajmuje się konserwacją, eksploatacją oraz remontami urządzeń wodnych. Wykonuje pomiary hydrometryczne robót, bieżące przeglądy umocnień oraz budowli regulacyjnych. 

Nauka w zawodzie trwa trzy lata, w ciągu których realizowane są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące. Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji typowych dla zawodu:

B.13. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych.


Monter budownictwa wodnego znajdzie pracę w:                                                                                  

♦ przedsiębiorstwach budowlanych,                                                                                                                                 

♦ przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych,

♦ zakładach wykonawczych zajmujących się budową urządzeń wodnych,

♦ firmach konsultingowych,                                                                                                                                           

♦ firmach melioracyjnych i geodezyjnych.

 

ost. aktualizacja: 2017-04-03

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone