146statyczny 2018-01-21 09:41:47

Rekrutacja

Rekrutacja 24 kwietnia 2017 wyświetleń: 13458 AR

Rekrutacja 2017

 Technikum Kształtowania Środowiska i Szkoła Branżowa I stopnia nr 8 w Zespole Szkół Nr 2 to szkoły nowoczesne i odpowiadające na bieżące zapotrzebowanie rynku pracy. Pracownie zawodowe wyposażonesą w najnowocześniejszy sprzęt ułatwiający naukę, a zajęcia prowadzi dobrze przygotowana, ambitna i twórcza kadra pedagogiczna.

Szkoła oferuje naukę w czteroletnim technikum w zawodach:

Nazwa szkoły

Zawód

Obowiązkowe przedmioty przeliczane na punkty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum Kształtowania Środowiska

Technik ochrony środowiska

z innowacją pożarnictwa

J. polski

Matematyka

Biologia

Geografia

Technik turystyki wiejskiej

J. polski

Matematyka

Biologia

Geografia

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

J. polski

Matematyka

Geografia

Informatyka

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

J. polski

Matematyka

Geografia

Informatyka

Technik budownictwa wodnego

z innowacją wojskową

J. polski

Matematyka

Geografia

Informatyka

 

REKRUTACJA PRZEBIEGA WEDŁUG HARMONOGRAMU.

 

WYPEŁNIJ WNIOSEKost. aktualizacja: 2017-07-08
cofnij drukuj do góry