Aktualności

Aktualności 19 kwietnia 2018 wyświetleń: 600

EcoGenerator - dobra energia

Uczniowie pierwszej klasy technika chłodnictwa i klimatyzacji zapoznali się dzisiaj z termiczną metodą usuwania odpadów w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. EcoGenertor został uruchomiony w 2017r. na Ostrowie Grabowskim i jego działalność odpowiada normom ochrony środowiska. Przetwarza on 150 tysięcy ton odpadów komunalnych rocznie, zapewniając energię elektryczną i cieplną dla ok. 30 tysięcy gospodarstw domowych. Jest instalacją, która dzięki zastosowaniu złożonych technik usuwania zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emituje do atmosfery minimalne ilości związków, które i tak są niższe niż dopuszczalne normy.

Z roku na rok, my konsumenci produkujemy masowe ilości odpadów komunalnych, wśród nich znajduje się wiele opakowań, różnych tworzyw sztucznych i materiałów o bagatym składzie chemicznym. Pomimo obowiązujących nas regulacji prawnych służących najpierw zapobieganiu powstania odpadów, poprzez przewidzenie ich zagospodarowania na etapie produkcji wyrobu i powszechnej segregacji odpadów w celu odzyskania surowców wtrónych (papier, plastik, szkło, metale) aż do metod ich unieszkodliwiania, Polska znajduje się na niezbyt chlubnym miejscu wśród państw, które częściej składują odpady. Biorąc pod uwagę szpecący krajobraz skwerów zieleni, łąk, lasów czy nawet poboczy polskich dróg ten sposób jest najgorszym sposobem radzenia sobie z odpadami. Ponadto, ten sposób dalej szkodzi środowisku, ponieważ produkowane są biogazy i odory, takie wysypiska są wylęgarnią drobnoustrojów i gryzoni, nieszczelne składowiska są przyczyną przedostania się związków toksycznych do wód gruntowych, poza tym produkujemy tyle odpadów, że maleje nam miejsc do ich składowania.

EcoGeneraotr jest doskonałym sposobem radzenia sobie z odpadami komunalnymi, których nie możemy odzyskać, powtórnie wykorzystać lub poddać kompostowaniu. Tak więc ok. 30-40% odpadów nadaje się do termicznego przetworzenia. Jednak należy podkreślić, że ważna jest odpowiednia technologia. W odwiedzanym zakładzie odpady najpierw trafiają do bunkra odpadów, w nim są mieszane (aby uzyskać homgenizację i podobną kaloryczność frakcji - średnia wartość opałowa 10,5 MJ/kg), następnie chwytakiem przenoszone do lejów zasypowych. Skąd trafiają na ruszt paleniska, na którym panuje wysoka temepratura spalania zapewniająca całkowite i zupełne spalenie wszystkich części palnych. Główny produkt spalania, czyli para wodna o temperaturze nawet powyżej 400 stopni Celsjusza może służyć do napędu turbiny parowej, która przekazuje energię mechaniczną do generatora. W generatorze następuje produkcja energii elektrycznej. Natomiast drugi sposób wykorzystania pary wodnej, nawet o niższej temperaturze, to produkcja energii cieplnej. Odbiorcą energii cieplnej jest Szczecińska Energetyka Cieplna (SEC) a energii elektrycznej - ENEA.

Frakcja stała po spaleniu odprowadzana jest jako popiół lub żużel i dalej zagospodarowywana zgodnie z przepisami ochrony środowiska (mokre odżużlanie, usuwanie metali, sezonowanie). Jednak najważniejszą rolę odgrywa w całej instalacji System Oczyszczania Spalin, który spełnia normy bezpieczeństwa ekologicznego. Spaliny z kotła trafiają na elektrofiltry, które wyłapują pył. To bardzo ważny moment, gdyż właśnie w pyle mogą się kumulować metale ciężkie (rtęć, ołów, kadm, miedź, chrom, nikiel itp.) oraz szkodliwe dioksyny. Po odpyleniu spaliny kierowane są do płuczek, gdzie metodami absorpcyjnymi usuwane są kwaśne zanieczyszczenia nieorganiczne (SO2, NOx). Następnie podczyszczone spaliny trafiają do reduktorów metali ciężkich, substancji organicznych, dioksyn i furanów. W efekcie końcowym do powietrza wydostają się głównie azot i tlen, dwutlenek węgla oraz para wodna, a więc naturalne składniki powietrza. Dodatkowo instalacja wyposażona jest w oczyszczalnię ścieków, które powstają w mokrych metodach oczyszczania spalin.

Ta imponująca instalacja to szansa na zachowanie naturalnego środowiska dla przyszłych pokoleń (EcoGenerator dla EcoGeneracji). Podobnie jak w innych krajach np.: w Niemczech, Szwecji, Austrii, Danii czy Holandii taka instalacja może funkcjonować wewnątrz dużej aglomeracji miejskiej, gdyż rygorystyczne normy emitowanych spalin nie pozwalają na zanieczyszczenie środowiska.

Elżbieta Lesińska, Agnieszka Raducka


aktualizowano: 2018-04-19
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone