Projekty Unijne

Projekty Unijne 28 października 2011 wyświetleń: 2692 Dubojski

„Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!!”

Projekt realizowany w ramach EFS PO Kapitał Ludzki w Gimnazjum nr 24 w Zespole Szkół Nr 2 w Szczecinie na zasadach współpracy potwierdzonej zawarciem umowy (86/98/2010)

„Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!!”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”
Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe”


• 40 beneficjentów
• Zajęcia w zakresie matematyki (20 osób) i fizyki (20 osób)
• Przebieg i sposób realizacji uzgodniono z COMBIDATĄ Poland sp. z o.o. w Sopocie ul. Emilii Plater 12, 81-777 Sopot (Pełnomocnik Lidera Projektu Uniwersytetu Szczecińskiego, w imieniu którego występuje Combidata). W ramach zajęć 2 x w semestrze realizowane są wykłady z Uniwersytetu Szczecińskiego
• Czas trwania i realizacja zajęć od kwietnia 2010 do 31 sierpnia 2012

koordynator – z ramienia szkoły : Henryka Surma

aktualizowano: 2011-11-02
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone