Projekty Unijne

Projekty Unijne 23 czerwca 2017 wyświetleń: 746

Staże zagraniczne 2016/2017 i 2017/2018

Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Uczniowie z ZS Nr 2 w roku szkolnym 2016/17 i 2017/18 odbędą staże zagraniczne.

 

W Technikum Kształtowania Środowiska przy Zespole Szkół Nr 2 jest realizowany projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Tytuł projektu:

„PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SZANSĄ NA SUKCES  ZAWODOWY”

 

  1. W ramach wyjazdów w poniższych terminach zrealizowane zostaną praktyki / staże w Irlandii

 

a)      34 uczniów z klas w zawodzie: technik ochrony środowiska  w dwóch terminach:

- 12 do 25 lutego 2017 r.

-   5 listopada do 2 grudnia 2017 r.

oraz

 

b)      34 uczniów z klas w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  w dwóch terminach:

- 26.03.2017 r do 8 kwietnia 2017 r.

- 8 kwietnia 2018 r. do 5 maja 2018 r.

Łącznie praktyki w Irlandii zrealizuje 68 uczniów.

  1. Realizacja praktyk będzie miała miejsce w kilku podmiotach związanych z kierunkami kształcenia
  2. Pierwsza grupa kształcąca się w zawodzie technik ochrony środowiska będzie realizowała praktyki/staże w czterech podmiotach.
  3. Opis działań podejmowanych w projekcie:

Projekt mobilności dotyczy kształcenia i szkolenia zawodowego obejmuje: oprócz realizacji praktyk/stażu w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego -  uczniowie będą doskonalili język angielski również w czasie wolnym (w ramach zajęć dodatkowych).

Będą również  zwiedzać region oraz poznawać kulturę i obyczaje Irlandczyków. Sprzyjać temu będzie mieszkanie u rodzin irlandzkich.

  1. Współpraca partnerska w ramach projektu pozwoli uczniom na wyjazd do Irlandii/ kraju UE,  wzmocni ich umiejętności zawodowe, biznesowe i te związane z przedsiębiorczością.

Ponadto  przedsięwzięcie wypromuje region. Uczniowie i szkoła wiele skorzystają dzięki wymianie międzykulturowej.

Dzięki realizacji projektu Uczniowie będą mieli możliwość porównania działań związanych z branżami:  ochrony środowiska i energetyki odnawialnej z ich rozwojem w obu regionach.

Projekt ma też na celu podniesienie jakości w dziedzinie umiejętności zawodowych. Język angielski jest językiem wiodącym w komunikacji nie tylko w krajach Unii Europejskiej ale i na świecie. Projekt umożliwia uczniom wyjazd za granicę, gdzie uczniowie będą  mieli możliwość uzyskania informacji na temat wymogów podczas szukania pracy w danym sektorze. Uczniowie zrozumieją co jest istotne, by rozpocząć pracę lub założyć własny interes w dziedzinach ochrony środowiska i energetyki odnawialnej w określonym regionie poza krajem.

Dodatkowo uczniowie poznają  kulturę i obyczaje Irlandczyków, w czasie wolnym będą zwiedzać region.

 

  1. W wyniku realizacji projektu uczniowie otrzymają:

1) Certyfikaty Europass Mobilność (dokument opisujący kwalifikacje i umiejętności nabyte podczas stażu zagranicznego),

2) zaświadczenia partnera irlandzkiego i polskiego, potwierdzające zrealizowanie szkolenia,

3) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego w języku polskim i angielskim.

 

aktualizowano: 2017-06-23
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone