Projekty Unijne

Projekty Unijne 28 października 2011 wyświetleń: 1628 Dubojski

”SZKOŁA SUKCESU – PONADREGIONALNY PROGRAM ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W ZAKRESIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEDSIĘBIORCOŚCI, JĘZYKÓW OBCYCH I ITC”

Projekt jest realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Szczecinie

Projekt ”SZKOŁA SUKCESU – PONADREGIONALNY PROGRAM ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W ZAKRESIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEDSIĘBIORCOŚCI, JĘZYKÓW OBCYCH I ITC”

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013, realizowany byłby w ramach:
Priorytetu III ”Wysoka jakość systemu oświaty”
Działanie 3.3
Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja metod i treści kształcenia”

• Obejmowałby 20 beneficjentów
• Przebieg i sposób realizacji uzgodniono z Dyrektorem szkoły
• Projekt działa już (w ramach I edycji) na mocy porozumienia z 12.02.2010 r z Ministerstwem Edukacji Narodowej
• Czas rozpoczęcia uzależniony od English Unlimited sp. z o.o. z Sopotu
• Czas trwania 3 lata (300 h j. angielskiego i 28h przedsiębiorczości)

Koordynatorem z ramienia szkoły byłaby Henryka Surma

 

aktualizowano: 2011-10-28
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone