Projekty Unijne

Projekty Unijne 5 stycznia 2017 wyświetleń: 1537

Praktyka w Lipsku

 W Technikum Kształtowania Środowiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczecinie był realizowany projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Uczniowie naszej szkoły odbyli czterotygodniowe praktyki w lipskich hotelach i restauracjach. Praktykanci  poznali niemiecki rynek pracy, kulturę, kuchnię regionalną oraz doskonalili język gospodarzy. Nabywali również umiejętności obsługi konsumenta, pracy w kuchni szkoląc techniki kulinarne. W hotelach zaś poznali specyfikę pracy na recepcji
i obsługi gościa hotelowego.

W wyniku realizacji projektu uczniowie otrzymali dokument opisujący kwalifikacje i umiejętności nabyte podczas stażu zagranicznego (Certyfikaty Europass Mobilność) oraz zaświadczenia, które zwiększą ich szanse zawodowe zarówno na polskim, jak i niemieckim rynku pracy. Koniec projektu uwieńczyło uroczyste spotkanie, w którym wzięli udział przedstawicie Europa Haus w Lipsku oraz dyrekcja naszej szkoły. Praktykanci  wymienili się doświadczeniami i wrażeniami z grupą z Legnicy odbywającą równoległy staż. Zaprezentowali fotorelację z praktyk. Omówili warunki pracy oraz relacje pracodawca – pracownik uwzględniając też najważniejsze różnice między pracą w Polsce
a w Niemczech. 

Warto wspomnieć, że czas spędzony w Lipsku to nie tylko praca, ale również zwiedzanie i poznawanie oferty kulturalnej miasta. Do głównych atrakcji należały min. wizyty w filharmonii, muzeach i zoo. Spacerując zaś po pięknych uliczkach uczniowie podziwiali uroki Lipska, mentalność mieszkańców oraz ćwiczyli umiejętności komunikacyjne.

Po powrocie uczestnicy projektu przedstawili społeczności szkolnej i rodzicom relację z przebiegu praktyk w niemieckiej branży gastronomiczno-turystycznej. Przedstawili korzyści z wyjazdu oraz omówili nabyte umiejętności zawodowe.

Sukcesem wyjazdu była oferta pracy dla naszych uczniów w jednym z lipskich hoteli dla dwóch praktykantek, które wykazały się bardzo dobra znajomością języka niemieckiego, w tym zawodowego,  wzorową i  sprawną organizacją pracy oraz zdolnościami interpersonalnymi, dzięki czemu zyskały przychylność przyszłego pracodawcy.

Następnym działaniem ZS Nr 2 mającym wpływ na podniesienie kwalifikacji zawodowych i atrakcyjności na rynku pracy naszych uczniów Technikum Ochrony Środowiska, będzie wyjazd na dwu i czterotygodniowe praktyki do Irlandii.

 

AiA

aktualizowano: 2017-01-24
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone