Projekty Unijne

Projekty Unijne 28 października 2011 wyświetleń: 2801 Dubojski

”PRAXIS – PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEZ PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany byłby w ramach:
Priorytetu III ”Wysoka jakość systemu oświaty”

Projekt ”PRAXIS – PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEZ PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany byłby w ramach:

Priorytetu III ”Wysoka jakość systemu oświaty”
Działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”
Poddziałanie 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe”

Patronat nad ww. projektem objęła Polska Izba Hotelarstwa.

Projekt
• obejmuje nauczycieli branży gastronomicznej i hotelarskiej
• czas realizacji projektu 1.12.2010 – 30.11.2012 r.

Koordynatorem z ramienia szkoły jest Henryka Surma

Wzięło w nim udział: 4 n-li z zespołu żywieniowego
1. Katarzyna Galińska – 3 tygodnie (Polska – 2 tyg., Niemcy – 1 tydz.)
2. Grzegorz Galiński - 3 tygodnie (Polska – 2 tyg., Niemcy – 1 tydz.)
3. Aneta Stawicka - 3 tygodnie (Polska – 2 tyg., Niemcy – 1 tydz.)
4. Izabela Wrzeszcz - 3 tygodnie (Polska – 2 tyg., Niemcy – 1 tydz.)

Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa
Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media" Olsztyn

1.Alina Zawierowska (3 tygodnie Portugalia w m-cu wrześniu 2011)


Realizacja praktyk w projekcie
"Europejski nauczyciel - wiedza, doskonalenie, praktyka"
(Nr projektu: POKL.03.04.03-00-065/10)
realizowanym w partnerstwie przez
Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach (Lider)
i Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie (Partner)

Przedmiotem projektu jest określenie odbycie praktyk
Praktyki odbyły się w oparciu o skierowanie wydane przez Lidera do Przedsiębiorstwa grupy uczestników (uczestnika) projektu w miesiącu sierpniu 2011 roku.

Łączny czas odbywania praktyki - 3 tygodnie po 8 godzin dziennie (łącznie 120 godzin).

Udział wzięli:


1.Filip Moskal
2. Anna Szmyt
3.Henryka Surma

aktualizowano: 2011-11-02
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone