Projekty Unijne

Projekty Unijne 28 października 2011 wyświetleń: 1874 Dubojski

„POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SZCZECIŃSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZEZ ZAKUP WYPOSAŻENIA I ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH ORAZ MODERNIZACJĘ PRACOWNI ZGODNIE Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY”

Projekt realizowany w ramach RPO WZ w Zespole Szkół Nr 2 w Szczecinie na zasadach realizacji projektu nadzorowanego z ramienia Wydziału Oświaty

„POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SZCZECIŃSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZEZ ZAKUP WYPOSAŻENIA I ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH ORAZ MODERNIZACJĘ PRACOWNI ZGODNIE Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ

Działanie 7.1 „Infrastruktura edukacyjna ”
Poddziałanie 7.1.2 „Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”


• Obejmuje dofinansowanie modernizacji i doposażenia w pomoce zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych ZS Nr 2
• Budżet 745.000,00 zł (dla 6 pracowni)
• Przebieg i sposób realizacji uzgodniono z Wydziałem Oświaty w UM
• Czas trwania i realizacja projektu od kwietnia 2010 do 31 sierpnia 2012

koordynator – z ramienia UM Wydział Oświaty – p. Agnieszka Hofman

nadzoruje z ramienia szkoły – Henryka Surma

aktualizowano: 2011-10-28
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone