Projekty Unijne

Projekty Unijne 12 listopada 2011 wyświetleń: 2413 Dubojski

Innowacje pedagogiczne w ramach projektów unijnych

I. Innowacja pedagogiczna, „Uczestnik społeczeństwa wiedzy – zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”

- wprowadzana do wybranych szkół ponadgimnazjalnych, prowadzona będzie w ramach projektu innowacyjnego realizowanego z funduszy europejskich pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem tego projektu jest do końca lipca 2013 roku opracowanie i wdrożenie Systemu Kształcenia Członka Społeczeństwa Opartego na Wiedzy na IV etapie edukacji formalnej, który będzie eliminował mankamenty obecnego nauczania w zakresie przedsiębiorczości, podnosząc jego efektywność.
W innowacji w ramach zajęć lekcyjnych udział biorą uczniowie klas/grup: III TIŚiM, II TOŚ, II TIŚiM, II TŻiGD, II TTW.
Innowację prowadzą: Henryka Surma (4 klasy), Beata Wasylów (1 klasa).
Okres realizacji innowacji 1.09.2011 – 31.07.2012 r.

II . Innowacja pedagogiczna: Testowanie i wdrażanie praktycznego programu
nauczania ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Data realizacji innowacji: 1 września 2011 - 31 grudnia 2012

Innowacja obejmuje 15 uczniów stanowiących tzw. GRUPĘ ENERGETYCZNĄ, którzy wraz z dwoma nauczycielami podczas zajęć dydaktycznych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz zajęć praktycznych będą testowali zupełnie nowy program nauczania. Uczniowie będą korzystali z podręcznika do tego programu oraz z różnych dodatkowych pomocy dydaktycznych, a nauczyciele z opracowanych wskazówek metodycznych.
Spośród innych programów ten program wyróżnia różnorodność stosowanych w procesie nauczania środków i metod. Preferuje on uczenie się przez doświadczenie i działanie, odejście od wiedzy opartej na suchej podręcznikowej informacji na rzecz myślenia kreatywnego, ekologicznego i globalnego.
Realizacja praktyk zawodowych n-li (zakładka ? spytać dyr.)
I. UDZIAŁ W PROJEKCIE NAUCZYCIELI ZAWODU – praktyki zawodowe
Projekt ”PRAXIS – PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEZ PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany byłby w ramach:


Priorytetu III ”Wysoka jakość systemu oświaty”
Działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”
Poddziałanie 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe”
Patronat nad ww. projektem objęła Polska Izba Hotelarstwa.

Projekt
• obejmuje nauczycieli branży gastronomicznej i hotelarskiej
• czas realizacji projektu 1.12.2010 – 30.11.2012 r.
Koordynatorem z ramienia szkoły jest Henryka Surma

Wzięło w nim udział: 4 n-li z zespołu żywieniowego
(1. Katarzyna Galińska – 3 tygodnie (Polska – 2 tyg., Niemcy – 1 tydz.)
2. Grzegorz Galiński - 3 tygodnie (Polska – 2 tyg., Niemcy – 1 tydz.)
3. Aneta Stawicka - 3 tygodnie (Polska – 2 tyg., Niemcy – 1 tydz.)
4. Izabela Wrzeszcz - 3 tygodnie (Polska – 2 tyg., Niemcy – 1 tydz.)

2. Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa
Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media" Olsztyn
1.Alina Zawierowska (3 tygodnie Portugalia w m-cu wrześniu 2011)


3. realizacja praktyk w projekcie
"Europejski nauczyciel - wiedza, doskonalenie, praktyka"
(Nr projektu: POKL.03.04.03-00-065/10)
realizowanym w partnerstwie przez
Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach (Lider)
i Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie (Partner)

Przedmiotem projektu jest określenie odbycie praktyk
Praktyki odbyły się w oparciu o skierowanie wydane przez Lidera do Przedsiębiorstwa grupy uczestników (uczestnika) projektu w miesiącu sierpniu 2011 roku.
1. Łączny czas odbywania praktyki - 3 tygodnie po 8 godzin dziennie (łącznie 120 godzin).
Udział wzięli:
1. Filip Moskal
2. Anna Szmyt
3. Henryka Surma

aktualizowano: 2011-11-12
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone