Ogłoszenie i przetargi

Ogłoszenie i przetargi 8 listopada 2016 wyświetleń: 909

ogłoszenie o przetargu - pracownie żywienia

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, w imieniu Gminy Miasto Szczecin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczeń.

Pomieszczenia nr 16 i 18 - pracownie żywienia -o łącznej powierzchni 88,20 m2 znajdujące się na terenie Zespołu Szkół Nr 2 (budynek gimnazjum ) w Szczecinie na działce nr 13/4  wraz z prawem do wspólnego korzystania z drogi dojazdowej  wody i energii elektrycznej z  przeznaczeniem na działalność w zakresie edukacji.

Cena wywoławcza czynszu wynosi:  80,00 zł netto  plus obowiązujący podatek Vat oraz podatek od nieruchomości.

Oferty pisemne należy składać do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 2 w zamkniętych kopertach do dnia 22.11.2016 r. do godz.14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2016 r. o godz..14.15

 

Szczecin, dn. 08.11.2016 r.

aktualizowano: 2016-11-08
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: