Aktualności gimnazjum

Aktualności gimnazjum 29 listopada 2012 wyświetleń: 2293

Dziesięciolecie pracy

Dziś mija 10 lat pracy Dyrektora Nowaka w naszej Szkole. 

Nie licz na wdzięczność za to, co już uczyniłeś dla ludzi. Musisz sprawić, by byli wdzięczni za to, co uczynisz dla nich w przyszłości.

 (Mario Puzo — Omertà)

Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy, uczniowie, rodzice…

     W dniu pierwszego grudnia 2002 roku podejmując pracę w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana wiedziałem, jak wielka odpowiedzialność będzie mi przez te wszystkie lata towarzyszyć. Zdawałem sobie sprawę, że funkcjonowanie szkoły odbywa się na wielu płaszczyznach. Odpowiedzialność moja sprawiła, że wiedziałem, iż nie mogę postępować inaczej, jak całkowicie się jej poświęcić. Według obowiązujących zasad, nie mogłem inaczej i tak naprawdę podporządkowałem siebie, swoje życie szkole.

     Odpowiedzialność za wychowanie, za przygotowanie młodego człowieka do życia dorosłego dla nas wszystkich jest największym darem, jaki może spotkać nauczyciela, pedagoga, wychowawcę… również i dyrektora…

     Pamiętam dobrze słowa mojej dobrej, nieodżałowanej koleżanki dyrektor śp. Marii Krzesińskiej, która wprowadzając mnie do zespołu, powiedziała, że stoi przed nami bardzo odpowiedzialne zadanie – mamy wspólnie wprowadzić naszą szkołę w XXI wiek. 

     Muszę Państwu powiedzieć, iż każda decyzja podejmowana przeze mnie przybliżała mnie do tego celu.

     Dzisiaj, po 10 latach mojego zarządzania,  z dumą  i śmiałością mogę powiedzieć, że pracujemy, nauczamy, uczymy się właśnie w szkole XXI wieku, ale… wyraźnie zaznaczę, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie Państwo – pracownicy naszej szkoły, uczniowie i rodzice. To właśnie dzięki wam, waszej pracy i pomocy, inspiracji, zaangażowaniu możemy dzisiaj być dumni z naszej placówki. Nasza szkoła posiada bardzo dobre zaplecze dydaktyczne. Otwieramy nowe kierunki kształcenia, realizujemy wciąż nowe projekty…

     W tym miejscu pragnę podziękować całemu zespołowi za przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności, za trud i wychowanie kolejnych roczników, za wpajanie ważnych wartości takich jak: patriotyzm, wrażliwość społeczna, tolerancja, odpowiedzialność, poszanowanie godności drugiego człowieka. Dla Was, nauczycieli,  liczą  się oryginalne pomysły, inwencja twórcza oraz końcowe efekty.

     Dziękuję wszystkimza wspieranie wszelkich działań w tworzeniu dobrych i godnych warunków do pracy i nauki.

     Chciałbym w tym miejscu złożyć również podziękowania Wam, za zaufanie, jakim obdarzyliście mniePaństwo, za wspieranie i drogocenną pomoc w zarządzaniu szkołą.

     Jestem przekonany, że był to dla nas wszystkich okreswielkich zmian, działań i przedsięwzięć… czas efektywnej pracy i dobrze spełnionych obowiązków. Wspólnie  sprostaliśmy postawionym sobie celom i powierzonym zadaniom.

     Nasza praca w szkole nigdy się nie kończy… czekają  nas następne przedsięwzięcia, które wymagać będą kolejnych konsekwentnych decyzji i działań. Wiem, że wspólnie temu sprostamy.

     Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i w pracy zawodowej.

aktualizowano: 2012-11-29
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone