Aktualności szkoły

I Ogólnopolski Konkurs "Energia a Środowisko"

Z powodu pandemii tego konkursu też się nie udało przeprowadzić zgodnie z założeniami. Być może, w przyszłej edycji konkurs będzie cieszył się większym zainteresowaniem. Gratulujemy uczniom i ich opiekunom, którzy nadesłali prace konkursowe.

Szkoła średnia, kategoria komiks

I miejsce - Julia Chocaj - Liceum Akademickie Da Vinci w Poznaniu

Szkoła podstawowa, kategoria komiks

I miejsce  - Stanisław Goncerzewicz - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

II miejsce - Jakub Grochala - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi

Szkoła podstawowa, kategoria animacja w Scratchu

I miejsce - Mikołaj Modzelewski - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi

II miejsce - Maciej Starost - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi

Konkurs był realizowany poprzez wydarzenie na eTwinning Live.

»
116
1
0
21 maja 2020 »

V Wojewódzki Konkurs Mistrz OZE

Mamy szczególny czas, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie konkursów. Mamy nadzieję, że w przyszłej edycji konkurs będzie cieszył się większym zainteresowaniem. Gratulujemy uczniom i ich opiekunom, którzy nadesłali prace konkursowe.

I miejsce - Natalia Bandrowska i Grzegorz Dubiel - Szkoła Podstawowa im. H.CH. Andersena w Karsku,

II miejsce - Zofia Krok i Michał Górnicz - Szkoła Podstawowa nr 6 w ZSO nr 7 w Szczecinie.

»
104
1
0
21 maja 2020 »

Oferta edukacyjna 2020

Nabór prowadzimy do 5-letniego technikum, w zawodach technik:

- urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

- ochrony środowiska,

- technologii chemicznej,

- turystyki na obszarach wiejskich,

- chłodnictwa i klimatyzacji.

Oraz do szkoły branżowej I stopnia w dwóch zawodach:

- operator urządzeń przemysłu chemicznego,

- kucharz.

»
437
0
0
9 kwietnia 2020 »

Environmental pollution research at school

W grudniu 2019 roku wystartowaliśmy z kolejnym projektem w ramach programu Erasmus+, Wymiana Dobrych Praktyk. Projekt nosi tytuł „Environmental pollution research at school” (Badanie zanieczyszczeń środowiska w szkole). Tym razem dołączyliśmy, jako szkoła partnerska, do projektu realizowanego przez Virgo Sapientiae Institut z Belgii. W projekcie oprócz Belgii udział biorą szkoły z Turcji, Hiszpanii, Słowenii. Projektem są objęte zawody: technik technologii chemicznej oraz technik ochrony środowiska.

Ponieważ każda szkoła boryka się w swoim regionie z zanieczyszczeniem środowiska i ma doświadczenie z badaniami w konkretnym obszarze przydatne będzie wzajemne uczenie, jak każda szkoła pracuje nad tym problem. Celem naszego projektu jest inspirowanie do doskonałości w nauczaniu poprzez innowacyjne metody nauczania i narzędzia w kontekście środowiskowym.

W naszym projekcie bezpośrednio weźmie udział po 12 nauczycieli i 15 uczniów z każdej szkoły partnerskiej.

»
117
1
0
20 maja 2020 »

Odwołanie II etapów konkursów

W związku ze szczególną sytuacją informujemy, że nie odbędą się drugie etapy konkursów:

- Ogólnopolski Konkurs "Energia a Środowisko",

- Wojewódzki Konkurs "Mistrz OZE".

Tytuł finalisty przysługuje autorom prac, którzy nadesłali je w terminie. O szczegółach poinformujemy w prywatnych wiadomościach.

»
63
0
0
11 maja 2020 »

Maturzyści - życzenia

Drodzy tegoroczni Absolwenci!
Ten etap swojej edukacji przyszło Wam skończyć w szczególnej formie, spowodowanej pandemią COVID19. Nie mogliśmy się spotkać na uroczystym apelu, ale pamiętamy o Was i tą drogą chcielibyśmy Wam złożyć najlepsze życzenia na dalszej drodze edukacyjnej, zawodowej i osobistej. Dziękujemy Wam za każdą chwilę i współudział w tworzeniu historii Technikum Kształtowania Środowiska. Mamy nadzieję, że czas spędzony teraz w domu, w oczekiwaniu na maturę, wykorzystacie tak, aby w czerwcu osiągnąć sukces i móc się dalej realizować.
Życzymy Wam samych sukcesów i dużo zdrowia.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i społeczność uczniowska Zespół Szkół Nr 2 im Władysława Orkana w Szczecinie

»
112
4
0
30 kwietnia 2020 »

Harmonogram matur 2020

Harmonogram egzaminu maturlanego wg. Komunikatu z dnia 24.04.2020.

»
242
1
0
30 kwietnia 2020 »

Aktywna młodzież w działaniu

Od listopada 2019r. uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie realizowanym przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS pn. „Aktywna młodzież w działaniu - program rozwoju kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy”, Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

»
255
8
0
20 kwietnia 2020 »

Zawieszenie zajęć w szkole od 12 marca 2020 roku.

Komunikat Kuratorium Oświaty w Szczecinie: Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

»
276
1
0
11 marca 2020 »
Galerie fotografii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone