Aktualności

Aktualności 17 maja 2019 wyświetleń: 133

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, iż Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z irlandzkim Partnerem Together-Razem Centre realizuje projekt pn. „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej, umowa o dofinansowanie numer: POWR.04.02.00-0019/17).

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest reintegracja 54 osób pozostających bez zatrudnienia i nie uczących się w wieku 18-35 lat z województwa zachodniopomorskiego, poprzez nabycie kompetencji kluczowych i udział w zagranicznej praktyce zawodowej.

GRUPA DOCELOWA:

 

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, które:

 • nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • nie uczą się,
 • nie szkolą się.

Pierwszeństwo w udziale w projekcie mają:

 • Osoby, które opuściły zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, pieczę zastępczą;
 • Osoby długotrwale bezrobotne;
 • Osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym;
 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu www.bezgranic.zgd.com.pl (w zakładce „Rekrutacja” -> „Dokumenty do pobrania”) oraz w biurze

 

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 

 1. I.                    Przygotowanie do mobilności – realizowane w Polsce, trwa ok. 2-3 miesiące i obejmuje:

 

 1. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 2. Przygotowanie psychologiczno-motywacyjne Uczestników projektu:

a)      Warsztat integracyjny (6 godzin),

b)      Kurs rozwoju osobistego (30 godzin) – cykl warsztatów: radzenie sobie ze stresem; komunikacja i asertywność; praca w grupach; role grupowe; poczucie własnej wartości i samoocena; zarządzanie budżetem prywatnym.

c)       Indywidualne konsultacje z mentorem.

 1. Przygotowanie językowe – kurs języka angielskiego (100 godzin);
 2. Przygotowanie kulturowe – zapoznanie się z kulturą Irlandii (12 godzin).
 3. Wideo rozmowa z mentorem ponadnarodowym – mająca na celu dobór praktyki.

Zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Stypendium szkoleniowe za udział w warsztatach oraz kursie języka angielskiego w ramach przygotowania do mobilności,
 • Serwis kawowy i obiad.

 

 1. II.                  Mobilność ponadnarodowa – wyjazd do Irlandii (Cork) trwający 60 dni:


Podczas pobytu w Irlandii uczestnicy wezmą udział w zagranicznej praktyce zawodowej trwającej minimum 38 dni, w branży uzgodnionej z mentorem ponadnarodowym m.in.:

a)      Biuro (pracownik biurowy, księgowy),

b)      Gastronomia (kucharz, kelner, barista),

c)       Zdowie i uroda (kosmetyczka, masażysta),

d)      IT (grafik komputerowy, serwis komputerowy).

Dodatkowo podczas wyjazdu dla uczestników zostaną zorganizowane:

 1. Kurs pierwszej pomocy.
 2. Szkolenie Manual Handling (polski odpowiednik BHP).
 3. Kurs branżowego języka angielskiego.
 4. Warsztat interkulturowy – zapoznanie uczestników z miastem oraz zasadami kulturowymi w miejscu pracy, w komunikacji, w sklepie, itd.
 5. Wycieczki krajoznawcze.

W związku z realizacją wyjazdu uczestnicy maja zapewnione BEZPŁATNIE:

 • Przelot samolotem do Irlandii i z powrotem,
 • Zakwaterowanie i całodniowe wyżywienie,
 • Dojazdy na praktykę,
 • Środki na spędzenie czasu wolnego.

 

 1. III.                Aktywizacja zawodowa – trwa do 3 miesięcy od powrotu z Irlandii i obejmuje:

 

 1. Spotkanie podsumowujące z mentorem.
 2. Wsparcie doradcy zawodowego (ok. 10 godzin/osobę) – wsparcie podczas przygotowania dokumentów rekrutacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i aktywnego poszukiwania pracy.
 3. Przygotowanie zawodowe – kursy zawodowe dla chętnych osób.
 4. Spotkanie uczestników z przedstawicielami pracodawców i związków (6 godzin).

Zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Serwis kawowy i obiad.

 

KIEDY STARTUJEMY?

 • Trzecia grupa - maj/czerwiec 2019 (Barzkowice - okolice Stargardu)
 • Czwarta grupa - czerwiec/lipiec 2019 (Szczecin)
 • Piąta grupa - lipiec/sierpień 2019 (Szczecin lub Bytów lub Nysa)

 
 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorem projektu p. Klaudią Rzeczkowską, tel. 91 85 22 611,

e-mail: bez_granic@zgd.com.pl

aktualizowano: 2019-05-17
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone