Aktualności

Aktualności 28 lutego 2019 wyświetleń: 283

Firma Handlowo-Usługowa "CM" - patronem kierunku technik budownictwa wodnego

28 Lutego 2019 roku miało miejsce podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Firmą Handlowo-Usługową „CM“ a Zespołem Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie. Ze strony Firmy „CM“ umowę podpisał właściciel – Pan Marek Czaja, natomiast ze strony szkoły – dyrektor, Pan Bogusław Nowak. Firma „CM“ zajmuje się między innymi robotami hydrotechnicznymi: prowadzi budowę nabrzeży i obwałowań przeciwpowodziowych, wykonuje umocnienia linii brzegowych i zabezpieczenia mostów. Ponadto prowadzi takie roboty ziemne jak niwelacje terenu czy wykopy.

Umową partnerską objęta została klasa kształcąca w zawodzie technik budownictwa wodnego. Główne działania wynikające z podpisanej umowy to: organizowanie dla uczniów i pracowników szkoły szkoleń związanych z technologiami stosowanymi w budownictwie i melioracji, organizowanie warsztatów i praktyk zawodowych. Umowa partnerska będzie obowiązywała do 2021r., mamy jednak nadzieję na dłuższą i bardzo efektywną współpracę, a przyszli melioranci na atrakcyjne miejsca pracy po ukończeniu szkoły.

aktualizowano: 2019-02-28
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone